بحـث اشـتراک کنـنده‌گـان

4 سنبله 1393/

داکتر امین حبیبی/آگاه روابط بین الملل
تشکر از جناب احمد ولی مسعود و دوستان دیگری که امروز این نشست را برگزار کرده اند.
طرحی که ارایه شده است یک طرح ملی است و دوستان ما در کنفرانس آجندای ملی از چندین سال بدینسو دنبال این طرح بوده اند.
موضوع مهم و اساسی در اینجا چند نکته‌یی است که می‌خواهم سوال کنم و آرزو دارم دوستان به آن پاسخ دهند.mnandegar-3
بعضی وقت‌ها دوستان خارجی ما که در ارتباط به معضلات افغانستان می‌پرسیدند می‌گفتیم که ما دموکراسی سویس را نمی‌پذیریم؛ همۀ این نگرانی‌ها به جا بود و دیدیم که دموکراسی در افغانستان با چالش مواجه گردید، این یک حرف طبیعی است و همواره این گونه چالش‌ها رونما می‌گردد و آهسته آهسته از میان برداشته خواهد شد.
زمانی که از دولت وحدت ملی صحبت می‌شود به عنوان یک کارشناس در ذهن من این موضوع تداعی می‌گردد که این مشکلی است که پیش آمده است و ما می‌خواهیم که به این حالت بحرانی طرحی را پیشنهاد کنیم؛ این طرح می‌تواند فوایدی هم در قبال داشته باشد از جمله این که از بحران سیاسی جلوگیری می‌کند؛ در واقع فرصت خریداری می‌کنیم برای آینده که این طرح هم کارکرد خود را داشته باشد و هم از تشویش بخش‌هایی از جامعه که خود را در حکومت نمی‌بینند، می‌کاهد.
اما سوالاتی که مطرح می‌شود اینکه ما به دنبال این ساختار می‌رویم آیا به این پنداشت است که ما در ساختار سیاسی مشکل داریم؟ یا اینکه مشکلی پیش آمده است و برای حل آن این طرح پیشنهاد شده است و برای روندهای بعدی پروسه‌های دموکراتیک می‌تواند کار کند و مشکل زعامت سیاسی، مشکلِ بزرگی نمی‌تواند باشد.
مورد دیگری که مطرح می‌گردد این که بر بنیاد این ساختار آیا در انتخابات‌های بعدی در افغانستان دو نفر پیروز خواهد شد؟ به جایی روندی که در دنیا معمول است.
آیا ما به عنوان یک ملت می‌توانیم فردِ اول کشور خود را از طریق انتخابات به پیروزی برسانیم یا این که، انتخابات بخواهی، نخواهی به چالشی مواجه می‌گردد و بر بنیاد آن دو نفر پیروز می‌گردد و انتخابات معنی خود را از دست می‌دهد.
نسرین ابوبکر گروس/نویسنده
با سلام خدمت همه دوستان؛ تبصره‌یی ندارم چند خواهش دارم که خدمت تان عرض می‌کنم.
دو تا خواهشم برای سیمینارهای بعدی کمک میکند که این است: ما اگر هر قسمت ساختار ارایه شده را با مواد قانون اساسی ربط بدهیم؛ چون شما می‌دانید که دولت یا حکومت وحدت ملی باید تحقق کننده یی قانون اساسی باشد و این مورد برای ما بسیار کمک میکند تا بدانیم که چقدر مواد قانون اساسی در این ساختار آمده است.
پیشنهاد دیگرم این است که اگر جناب احمد ولی مسعود شما لطف کنید و یک نسخه‌یی میثاق حقوق اقوام سازمان ملل متحد را در سیمینارها داشته باشید، چنین این مورد تنها آرزو ما نیست بلکه ملل متحد هم در این زمینه میثاقی دارد و بسیار خوب می‌شود که همه از آن آگاه باشند.
گپ سومی که برای نخبه‌گان است این که لطفاً قسمت‌های مختلف این ساختار را برای حل بحران‌هایی که ما داریم ارتباط دهند بسیار خوب می‌شود؛ حداقل برای من بسیار آموزنده خواهد بود.
ادامه دارد

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.