برای دوره بازنشسته‌گی حامد کرزی قصر جدید ساخته می‌شود

۲۰ میزان ۱۳۹۲

برای حامد کرزی رییس جمهور افغانستان که در سال آینده از قدرت برکنار می‌شود، یک تحفهء بزرگ و عالی داده خواهد شد. حکومت افغانستان برای بودوباش حامد کرزی یک عمارت قدیمی را در داخل ارگ ریاست جمهوری بازسازی می‌کند تا در آن تا اخیر عمرش زنده‌گی کرده، حقوق بازنشسته‌گی مناسب هم دریافت کند.
به گزارش رادیو آزادی، قصر جدیدی که برای حامد کرزی در نظر گرفته شده، ساحه‌یی به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع را احتوا می‌کند و در کنار ارگ شاهی موقعیت دارد که در اطراف آن دیوارهای بلند کانکریتی اعمار شده است. در داخل این ساحه برعلاوه قصر حامد کرزی، تعدادی از ساختمان‌های جدید که برای دفاتر سازمان ملل متحد، ارتش و اداره امنیت ملی افغانستان اعمار شده است، نیز موقعیت دارند.
بخش اعظم زمین این ساحه، ملکیت دولت است؛ اما یک بخش آن ملکیت شخصی بود که خریداری شده است.
ملکیت این قصر به حامد کرزی نه، بلکه به حکومت افغانستان تعلق خواهد داشت.
ایمل فیضی سخنگوی حامد کرزی با آنکه از ارایه جزییات در این مورد خودداری کرده است، اما می گوید، کار اعمار این قصر در اویل ماه اگست سال جاری آغاز شده است و تا اویل سال آینده پایان می‌یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.