برخی اعضای مجلس سنا خواستار استـعفای رییس‌جمـهور و رییـس اجـرایـی شـدـند

چهار شنبه 10 قوس 1393/

برخی اعضای مجلس سنا می‌گویند که رییس‌جمهور و رییس اجرایی صلاحیت هیأت گزینش کابینه را صلب نکنند و خود وارد عمل شوند.
پس از ناکامی کمیسیون گزینش کابینه، رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله هیأت دیگری را از دو تیم انتخاباتی موظف کرد که برای پیشنهاد نامزد وزرا کار کند؛ اما تاهنوز این هیأت نیز نتوانسته روی فهرست کابینه را نهایی نموده و قناعت رییس‌جمهور را فراهم کند.mnandegar-3
علی اکبر جمشیدی عضو مجلس سنا در پیوند به تاخیر اعلام کابینه گفت: «رییس‌جمهور و رییس اجرایی باید هیات گزینش کابینه را صلب صلاحیت کنند و خود وارد عمل شوند».
آقای جمشیدی تاکید ورزید: «تا زمانی که آقای غنی و عبدالله دو بدو ننشینند، مساله معرفی کابینه حل نخواهد شد».
در همین حال، سناتوران به شدت از تاخیر در معرفی کابینه انتقاد کردند و حکومت وحدت ملی را ناکام خواندند.
همچنین، برخی سناتوران خواستار استعفای رییس جمهور و رییس اجرایی شدند.
میرحسین صادقی پروانی، حکومت را «حکومت مُلی» خواند که به گفته او به وعده‌هایش عمل نتوانسته است.
داوود اساس و عارف الله پشتون نیز از تاخیر در اعلام کابینه انتقاد کرده و بیان نمودند: اگر آقای غنی و عبدالله نمی‌تواند مشکلات شان را حل کنند و کابینه را معرفی کنند باید «شرافت مندانه استعفا دهند»،‌ تا مردم خود در جست‌وجوی راه حل برآیند.
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا هم با تاکید گفت: عدم معرفی کابینه کشور را با مشکلات متعدد امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده است.
آقای ایزدیار افزود: «از تشکیل حکومت ۳ ماه گذشت؛ اما کابینه معرفی نشد؛‌ این وضعیت اثرات ناگواری را روی ابعاد مختلف نظام بر جا گذاشته است. ما جدا خواهش می‌کنیم که حکومت باید هرچه زودتر افراد شایسته، متعهد، مسلکی و دلسوز را در کابینه معرفی کند».
او تاکید ورزید: «سرپرستی تجربه ناکام بوده و ادامه این وضعیت باور مردم را نسبت به حکومت بیشتر از این کم می سازد».
این در حالی است که روز دوشنبه هیأتی از مجلس نماینده‌گان نیز در پیوند به نگرانی عدم معرفی کابینه با عبدالله عبدالله رییس اجرایی دیدار کرد و آقای عبدالله گفت که رییس جمهور تاهنوز بر سر معرفی دو نامزد وزیر توافق کرده است.
آقای عبدالله خاطرنشان کرد که از جانب تیم وی لیست نامزد وزرای کابینه نهایی شده است.
به همین منظور، هیأت مجلس قرار است تا چند روز دیگر با آقای غنی نیز دیدار خواهد کرد.
هم اکنون، حدود ۱۰۰ روز از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشته و معرفی کابینه تاهنوز حل ناشده باقی مانده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.