برخی سناتوران: حکومت وحدت ملی گدام مشاوران شده است

چهار شنبه 10 قوس 1395/

سناتوران در مجلس سنا با انتقاد از رهبران حکومت وحدت ملی می‌گویند که رییس جمهور و رییس اجرایی حدود ۵۰۰ مشاور برای خود استخدام کرده اند که هزینه‌های آنان بر مردم افغانستان تحمیل می‌شود.
اعضای مجلس سنا می‌گویند که بیشتر این مشاوران، افراد بیکاره هستند و بر اساس روابط شخصی یا خویشاوندی استخدام شده اند.
mandegar-3حسیب الله کلیمزی معاون دوم مجلس سنا در نشست روز سه شنبه (۹قوس) این مجلس پس از انتقاد سناتوران در مورد تقرری اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به حیث مشاوران جدید رییس جمهور گفت: “تعداد مشاوران در ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار ریاست اجرایی به ۵۰۰ نفر می‌رسد که پول گزافی از بودجه ملی برای آنان هزینه شده است که خود به نوعی نمونه‌یی از فساد اداری می‌باشد”.
آقای کلیمزی افزود، بسیاری از این مشاوران افراد بیکاره‌یی هستند که بر اساس رفاقت ها، روابط شخصی و خویشاوندی با رییس جمهور و رییس اجرایی مقرر شده اند.
کلیمزی، استخدام این تعداد مشاوران را با هزینه های گزاف که دارند، بی انصافی در بودجه ملی و مردم افغانستان یاد کرد و از رهبران حکومت خواست که نگرانی سناتوران را در این مورد جدی بگیرند.
از سوی هم، صفی الله هاشمی یک عضو دیگر مجلس سنا گفت، ۱۳عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی درحالی به حیث مشاوران جدید رییس جمهور با در نظرداشت تمامی امکاناتی که در این کمیسیون ها داشتند، گماشته شده که تنها شمار مشاوران رییس جمهور به ۲۰۰ نفر می رسد.
آقای هاشمی گفت که با این وصف افغانستان به گدام مشاوران تبدیل شده است.
به گفته وی، بودجه هنگفتی صرف این مشاوران می شود که در واقع نوعی باج دهی به اطرافیان رهبران حکومت از بودجه ملی به حساب می آید.
رییس جمهور غنی اواخر هفته گذشته طی فرمانی، اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را در بست خارج رتبه و با حفظ امتیازات به حیث مشاوران جدید خود استخدام کرد. گفته می شود تنها معاش ماهوار آنان بدون امتیازات دیگر، بیش از ۲۰۰ هزار افغانی می باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.