بررسی تلفات و خسارات زمین لرزه در ارگ

چهار شنبه 6 عقرب 1394/

mnandegar-3رییس جمهور غنی دیروز از طریق ویدیو کنفرانس، روند رسیده گی به آسیب دیده گان زلزله اخیر در کشور را مورد بررسی قرار داد.
براساس خبرنامۀ ارگ، در این ویدیو کنفرانس که در ارگ انجام شد، والیان ولایات متاثر شده و انجنیر ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث در مورد آخرین ارقام تلفات و خسارات ناشی از زمین لرزه اخیر در کشور به رییس جمهور معلومات دادند.
انجنیر ویس احمد برمک گفت که بررسی های ما تا کنون نشان میدهد که در اثر این زمین لرزه به تعداد ۱۱۵ تن از هموطنان ما شهید و ۵۳۸ تن دیگر زخمی گردیده اند و همچنان ۷۶۳۰ منزل مسکونی، ۲۰ باب مسجد شریف و ۹ دفتر دولتی قسماً تخریب یا صدمه دیده است.
سپس رییس جمهور غنی یکبار دیگر مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به هموطنان آسیب دیده ابراز کرده گفت که جای خرسندی است که ما توانستیم در فرصت اندک اقدامات خوبی را به منظور رسیده گی به هموطنان آسیب دیده، روی دست گیریم.
وی گفت که ارقام دقیق منازل رهایشی و جایداد های تخریب شدهء مردم مشخص شده است و اکنون نیاز است که زیربنا های تخریب شده مانند بند برق، سرک، پل و پلچک نیز مشخص گردد.
رییس جمهور غنی افزود که به مردم بخصوص اطفال روحیه داده شود و به آنان اطمینان داده شود که آماده گی های لازم بخاطر کمک به آنها روی دست گرفته شده است.
رییس جمهور به مسئولین مربوط هدایت داد تا در زمینه انتقال زخمی ها به کابل که نیاز به تداوی عاجل دارند، اقدام نمایند.
محمد اشرف غنی گفت که فهرست واضح از خسارات و امکانات دست داشته و کمک های بین المللی و جدول اقدامات انجام شده و اینکه به چه مقدار مساعدت و کمک بیشتر نیاز است، ترتیب گردد.
وی خاطر نشان کرد که از تجهیزات و امکانات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بخصوص قوای هوایی بخاطر کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده نیز استفاده بیشتر صورت گیرد.
رییس جمهور به انجنیر ویس احمد برمک وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث و مسوولین وزارت مالیه هدایت داد تا در زمینه بررسی بودجه مورد ضرورت بخاطر رسیده گی به آسیب دیده گان زمین لرزه اخیر، اقدام نمایند.
در این کنفرانس ویدیویی، داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان گفت که در زمینه گرفتن ارقام دقیق خسارات وارد شده و همچنان در خصوص ایجاد مرکز سوق و اداره و تماس با نهاد ها و کشور های کمک کننده نیز باید اقدام گردد.
رییس جمهور در اخیر این ویدیو کنفرانس از رییس اجرائیه به خاطر برگزاری نشست فوق العاده شورای وزیران به منظور رسیده گی عاجل به آسیب دیده گان و همچنان تلاش های والیان، سره میاشت، نهاد ها و کشور های کمک کننده قدردانی کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :