برنـامۀ دست‌رسـی باز و قانـون‌گـذاری رقابتـی اجـرایی شد

گزارشگر:هارون مجیدی/ یک شنبه 11 میزان 1395 ۱۰ میزان ۱۳۹۵

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برنامۀ دسترسی باز و قانون‌گذاری رقابتی را تدوین کرده و به اجرا گذاشته است.
مسوولان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گویند که ‌ این برنامه به تاریخ ۲۸ سپتمبر در شورای عالی اقتصادی بررسی شد و از سوی رییس‌جمهور تصویب شده است.
mandegar-3این مسوولان می‌گویند، با تدوین و تصویب این برنامه‌ افغانستان گام مهمی را در راستای ارتقای جایگاه این کشور به حیث گذرگاه اطلاعات و تکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوب آسیا داشته است.
وزارت‌های مخابرات و اقتصاد، اتاق‌های تجارت و صنایع و ادارۀ اترا دیروز در یک نشست خبری مشترک،‌ برنامۀ دست‌رسی باز و قانون‌گذاری رقابتی را گام مثبتی در راستای دست‌رسی شهروندان به خدمات مخابراتی عنوان کردند.
عبدالرزاق وحیدی، ‌وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این نشست گفت: وزارت مخابرات در هم‌آهنگی با نهادهای ملی و بینالمللی برنامۀ جدیدی را در ارتباط فایبر نوری و زیربناهای اساسی مخابراتی «پالیسی دست‌رسی باز و قانون‌گذاری رقابتی» را ترتیب کرده است.
به گفتۀ آقای وحیدی: با استفاده از این برنامه، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در سکتور خصوصی فراهم می‌شود و محیط سالم و سودمندی برای مارکیت ارتباطات به وجود می‌آید.
آقای وحیدی می‌افزاید که تطبیق این برنامه، انحصار را شکسته و سکتور خصوصی می‌تواند خدمات مخابراتی وانترنتی با کیفیت به شهروندان ارایه کرده و در راستای رشد وسکتورهای اقتصادی با دولت همکار باشد.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ادامۀ سخنانش گفت: با تدوین و تصویب این پالیسی،‌ افغانستان گام مهمی را در راستای ارتقای جایگاه این کشور به حیث گذرگاه اطلاعات و تکنالوژی بین کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی داشته است .
عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد در این نشست خبری گفت که با تطبیق این برنامه فرصت‌های کاریابی افزایش یافته،‌ حکومت‌داری برقی تقویت شده و زمینۀ ارایه خدمات انترنتی با کیفیت و ارزان برای شهروندان فراهم می‌شود.
به گفتۀ آقای مراد: افغانستان بلندترین قیمت انترنتی را دارد که در مقایسه با امریکا ۱۳۰مرتبه قیمت انترنت در کشور بلند است.
عتیق الله نصرت، رییس اتاق‌های تجارت و صنایع نیز این برنامه را برای همکاری سکتور خصوصی با دولت مهم خوانده، گفت: تمام داد و ستد ما امروزه از طریق مخابرات و تکنالوژی صورت می‌گیرد.
به گفتۀ آقای نصرت: تمام پیشرفت‌های مخابرت کشور به دلیل سهم گرفتن بخش خصوصی است، اما بازهم در افغانستان نسبت به کشورهای منتطه مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
آقای نصرت می‌افزاید: بزرگترین چالش انحصاری کردن در سرمایه‌گذاری است و این کار باعث بلند بودن قیمت‌ها و پایین کیفیت شده که با عملی شدن این برنامه، این مشکل حل خواهد شد.
رییس اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید که با رقابت سالم ارایه خدمات انترنتی با کیفیت صورت گرفته و نرخ آن پایین خواهد آمد.
نجیب‌الله عزیزی، مسوول ادارۀ اترا می‌گوید که در چهارده سال بخش مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در کشور رشد خوبی داشته اما در اواخر این رشد کاهش یافته است.
مسوول ادارۀ اترا تصریح کرد: «به ادامۀ تصویب این پالیسی، اداره اترا قوانین و مقرراتی را تصویب خواهد نمود که براساس آن فعالیت های سکتور تکنالوژی،‌معلوماتی به طور درست وشفاف تنظیم می‌گردد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی می‌گوید که با وضع و تصویب برنامه‌ها، قوانین و مقررات ضروری، زمینه‌ها برای ترغیب و گسترش نوآوری، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی و رقابت سالم در صنعت زیربناهای مخابراتی فراهم می‌شود.
مسوولان در حکومت افغانستان می‌گویند که آنان در نظر دارند تا سال ۲۰۲۰ میلادی برای ۱۵میلیون شهروند در کشور امکان دست‌رسی به خدمات انترنتی با کیفیت و مصوون را فراهم سازند.
گفته شده است که سرمایه‌گذاری روی زیربناهای اساسی از جمله شبکه ملی فایبر نوری، توسط سکتورخصوصی یک ضرورت جدی واساسی برای رسیدن به این وعده می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.