برکناری پنج کارمند و دو دسته‌گی در کمیسیون شکایات

دو شنبه 1 عقرب 1396/

پس از برکناری پنج کارمند بلند رتبه کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی رییس این کمیسیون، اکنون اختلافات میان رییس و اعضای ارشد این کمیسیون بالا گرفته است.
ماجرا از آن جا شروع می‌شود که عزیز الله آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی پنج کارمند بلند رتبه این کمیسیون را از سمت‌های شان برکنار می‌کند. برکناری که بعدتر از سوی برخی از اعضای دیگر این کمیسیون مغرضانه و خلاف قانون گفته می‌شود.
ولید اکبر سروری معاون مسلکی دارالانشاء، صبغت الله تمیم رییس تحلیل و بررسی، فضل الرحمن عمرخیل و دو تن دیگر از مسوولین دیپارتمنت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی از جمله کارمندان اند که به دستور رییس کمیسیون شکایت انتخاباتی برکنار شده‌اند.
تزویر در دستگاه حاضری الکترونیکی، تمرد در برابر حکم رییس جمهور، ایجاد موانع در برابر برنامه‌های اصلاحی کمیسیون، عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق، مقاومت و تمرد در برابر فیصله‌ها و تصامیم کمیسیون، تعلل و پای گریزی از وظیفه، عدم حضور در کارهای گروپی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دارالانشاء، ممانعت از بررسی هییت موظف کمیسیون از شعبه مربوط، ارتکاب تخلفات اداری مکرر از جمله دلایل برکناری این پنج کارمند از سوی آقای آریایی خوانده شده است.
دلایل که اکنون رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی به منظور رسیدگی جهات جرمی آن به اداره دادستانی کل و دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد ارسال کرده است.
دستور برکناری پنج کارمند بلند پایه کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی رییس این کمیسیون اما سبب بالا شدن اختلافات میان اعضای ارشد این کمیسیون شده است.
حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی این تصمیم عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی را مغرضانه و مغایر قانون انتخابات، قانون کار و قانون خدمات ملکی عنوان کرده و آن‌را لازم اجرا نمی‌داند.
معاون کمیسیون شکایات انتخابتی گفته که رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم برکناری این کارمندان را بدون بررسی‌های اولیه گرفته است. وی تاکید کرده که این فیصله از اساس غیر موجه و مبتی بر سلیقه‌ها، عقده‌ها و دسیسه‌های از قبل طرح ریزی شده بوده و هیچ گونه اعتباری قانونی نداشته و قابل اجرا نیست. گفته‌های که بعد تر از سوی رییس دارالانشای این کمیسیون نیز تایید شده است.
بانو حمقل از عبدالعزیز آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته که در پیوند به این تصمیم غیرقانونی به ریاست تفتیش داخلی و مدیریت امنیتی دستور بدهد که کاری را در این زمینه انجام ندهد و در غیر آن مسوولیت عواقب بعدی این قضیه به دوش آنان خواهد بود.
همزمان با این محمد علی ستیغ رییس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز درستی دلایل برکناری این پنج کارمند را به شدت رد کرده و تصمیم رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی را سیاسی و ظالمانه خوانده است.
آقای ستیغ با آنکه تصامیم رییس کمیسیون شکایت انتخاباتی را لازم الاجرا نمی‌داند اما برعکس وی را به تلاش‌ها در زمینه دستبرد به کامپیوتر حاضری کمیسیون و درخواست‌های تغییر و تبدیلی این پنج کارمند به ولایات از سوی رییس جمهور که بعدها پذیرفته نشده است متهم می‌کند.
با آنکه کمیسیون شکایات انتخاباتی از معتبر ترین نهاد در زمینه تامین شفافیت برگزاری انتخابات است اما موجودیت اختلافات میان اعضای ارشد این کمیسیون در حالی که کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های زمان باقی مانده است، به شدت نگران کننده است.
هرچند یک روز پیش رییس جمهور غنی؛ امام محمد وریماچ رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را به دلیل تاخیر در اجرایی مصوبات و کم کاری‌ها از وظیفه اش برکنار کرد اما موجودیت اختلافات در نهادهای انتخابای با آنکه اعتبار این کمیسیون‌ها را در نزد مردم کم می‌کند اما روند برگزاری به موقع انتخابات را نیز صدمه می‌زند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.