برگزاری محفل عزیزی بانک برای تاجران ترکمن قالین به تاریخ ۳۱ می، ۲۰۱۶

شنبه 15 جوزا 1395/

عزیزی بانک روز سه شنبه، مورخ ۳۱ می، ۲۰۱۶ در هوتل کابل ستار محفلی را تحت نام (آشنایی با عزیزی بانک) برای تاجران ترکمن قالین تدویر نمود. این محفل به اساس ابتکار همیشگی عزیزی بانک بخاطر شناسایی بخشهای مختلف تجارت در کشور راه اندازی گردیده بود.
ابتدا محترم محمد سالم “امید” معاون عزیزی بانک تشریف آوری مهمانان گرامی را در محفل خوش آمدید گفته و متعاقباً درمورد خدمات و دست آورد mandegar-3های بانک معلومات مختصر ارایه کرده و اطمینان داد که عزیزی بانک مطابق قوانین و مقررات بانکداری افغانستان هم امکانات خدمات و محصولات را برای تاجران محترم فراهم خواهد کرد.
سپس، محترم صبغت الله “فرقانی” مشاور محترم حاجی حفیظ الله قل، رییس شورای برلشک ترکمن بخاطر راه اندازی چنین محفلی برای تاجران اظهارتشکر نمود.
محترم فرقانی از این ابتکار عزیزی بانک تقدیر به عمل آورده و از حمایت همه جانبه انجمن قالین ترکمن با بانک اطمینان داد.
در محفل مذکور به تعداد ۱۵۰ تن اشتراک نموده بودند که بیشترین افراد آنرا اعضای انجمن قالین فروشان ترکمن و کارمندان عزیزی بانک تشکیل میداد.
عزیزی بانک یکی از بزرگترین بانکهای کشور بوده که در ۳۰ ولایت افغانستان بیشتر از ۸۰ نمایندگی دارد.
عزیزی بانک امسال ابتکارات عمده ی را بخاطر افزایش سهمش در بازار رویدست داشته و در فواصل معین زمانی چنین محافلی را راه اندازی خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :