بر اساس یک گزارش تازه: وزارت داخله در کاهش فساد پیشرفت لازم را نداشته است

۵ سنبله ۱۳۹۸

گزارش جدید کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری مک از روند اصلاحات در وزارت داخله نشان می‎دهد که این وزارت، در کاهش فساد پیشرفت لازم نداشته است.
باری سلام رییس کمیته مک دیروز در نشست ارایه گزارش جدید این نهاد گفت که در جریان شش ماه گذشته تنها ۳ سفارش اصلاحی این کمیته در وزارت داخله تطبیق شده‌است.
mandegarآقای سلام اضافه کرد که گزارش ابتدایی مک که شش ماه پیش به نشر رسید، بخش‌های منابع بشری، تدارکات و لوژیستیک وزارت داخله را دستخوش فساد نشان می‌داد؛ اما با گذشت شش ماه، تنها در بخش استخدام اصلاحات نسبی اعمال شده است.
او افزود که استخدام کارمندان ملکی وزارت داخله از مجرای کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و توزیع معاشات بخش زیادی از کارمندان این وزارت هم باید از طریق یک سیستم دیجیتلی انجام می‌شد؛ ولی وزارت در بخش پرداخت معاشات کاری نکرده است.
او تأکید کرد که بخش استخدام پرسونل نظامی، تبدیل پرسونل و بخش تقاعد نیروهای پولیس هنوز هم دست‌خوش فساد اند.
آقای سلام اضافه کرد که در بخش تدارکات پولیس که دستخوش فساد شناخته شده‌بود هم گام‌های ابتدایی اصلاحی برداشته شده است.
به گفتۀ او، استفاده بیش از حد از منبع واحد در امضای قراردادها که یک نمونه‌یی از فساد در وزارت داخله دانسته می‌شد، تاحدی کاهش یافته است.
او تأکید کرد که بخش تدارکات پولیس به اصلاحات جدی ضرورت دارد؛ زیرا برای تطبیق ۲۸ سفارش اصلاحی در این بخش کار جدی صورت نگرفته است.
رییس کمیته مک، بخش لوجستیک وزارت داخله را دستخوش فساد دانسته افزود که تاکنون از اجرای برنامه‌های اصلاحی که به کاهش فساد در این بخش منجر شود، چیزی گزارش نشده است.
به گفتۀ او، ۲۰ سفارش اصلاحی کمیته مک در بخش لوجستیک پولیس عملی نشده‌است.
این در حالی است که ۳ سال پیش رییس حکومت وحدت ملی وزارت داخله را قلب فساد در حکومت عنوان کرده بود و پس از آن، تلاش‌های را جهت اصلاح این وزارت آغاز کرد.
اما، برنیاد گزارش کمیته مک، هنوز هم فساد گسترده در این وزارت وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.