بر سر آزادی بیان معامله نشود

/

کمیسیون مستقل حقوق بشر با راه‌اندازی یک جلسه مشورتی، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها را در کشور به بررسی گرفت. این کمیسیون می‌گوید باید از دست آورد ده سال اخیر در راستای آزادی بیان حمایت شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این جلسه از رسانه‌هایی که در راستای حقوق بشر فعالیت کرده اند، تقدیر کرد. به باور مسوولان این کمیسیون، رسانه‌ها دست آورد مهم یازده سال اخیر اند و همین رسانه‌ها اند که می‌توانند با آگاهی دهی، افغانستان و مردم آن را به سوی آینده روشن سوق دهند و باعث تقویت دموکراسی و حقوق بشر شوند.
سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در این کنفرانس که روز شنبه با حضور نماینده‌گان رسانه‌ها در کابل برگزار شده بود، گفت: «آزادی بیان یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری است که هر انسان حق دارد نظر و طرز تفکر خود را بیان کند، ولی این آزادی نباید کرامت انسانی دیگر انسان ها را مخدوش بسازد».
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رسانه‌ها خواست تا توجه ویژه‎یی به حقوق زنان، مبارزه با فساد اداری و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی داشته باشند.
نگرانی خبرنگاران
خبرنگاران و مسوولان رسانه‌های آزاد افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند که با خروج نیروهای بین المللی و کاهش توجه جهانی به افغانستان، رسانه‌ها حمایت‌های سیاسی و مالی را از دست خواهند داد.
آن‌ها می گویند ممکن است پس از سال ۲۰۱۴ شماری از رسانه‌ها در اختیار استخبارات همسایه‌ها قرار گیرند و برخی از رسانه‌های آزاد برای بقا و به دست آوردن حمایت مالی، به دامن سازمان‌های جاسوسی کشورهای دیگر بیفتند.
مجیب خلوتگر، رییس موسسه «نی» در این کنفرانس گفت که در سال جاری ۲۰ رسانه آزاد افغانستان به دلیل نداشتن حمایت‌های مالی، از فعالیت باز مانده اند، حضور زنان در رسانه‌های افغانستان ۲۰ درصد کاهش یافته و زنان خبرنگار از نداشتن مصونیت نگرانند.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران گفتند که از نگاه امنیتی مصون نیستند. آن ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستند تا با هماهنگی با رسانه ها، از حقوق خبرنگاران دفاع کند.
خانم سمر گفت در این راستا تلاش‌هایی صورت خواهد گرفت: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از شماست، برای تقویت شماست و امیدوارم که بسیار صادقانه نظرات تان را بگویید. چون هدف رسانه‌ها و کمیسیون حقوق بشر تقویت آزادی ها و حقوق بشر است، بنابراین اگر برای این هدف مشترک همکاری داشته باشیم زودتر به آن می رسیم».
مصالحه و آزادی بیان
شماری از مسوولان رسانه‌ها ابراز نگرانی می‌کنند که در روند مصالحه با طالبان، آزادی بیان معامله شود، زیرا طالبان با آزادی رسانه‌ها مخالفت دارند. آن‌ها گفتند در طرحی که تازه از سوی حکومت افغانستان برای مصالحه با طالبان مطرح شده، سخنی از آزادی بیان به میان نیامده است.
سمیع مهدی، مسوول برنامه های سیاسی تلویزیون «یک» گفت: «با تاسف در این طرح مصالحه با طالبان در ترکیه که (ابتکار) به ترکیه و پاکستان سپرده شده، هیچ اشاره‌یی به آزادی بیان، حقوق زن، دموکراسی و حق دسترسی به معلومات نشده، که این طرح اصلی مصالحه نیز است».
اما مقام‌های حکومت به تکرار گفته اند که پذیرش قانون اساسی و دست آوردهای یازده سال گذشته از شرط های اصلی مذاکره با طالبان می‌باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ هشدار داده است در صورتی که رسانه‌ها و یا خبرنگاران افغان تخطی کنند، آن‌ها را به دادستانی کل معرفی خواهد کرد، در حالی که براساس قانون، این کار وظیفه کمیسیون تخطی‌های رسانه‌یی است و چنین کمیسیونی که قانون آن را پیش بینی کرده وجود فزیکی ندارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تلویزیون طلوع، تلویزیون یک، روزنامه هشت صبح، و مسعود حسینی عکاس و خبرنگار تقدیرنامه اعطا کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :