بزرگ‌ترین ذخیره‌گاه مواد نفتی در ولایت بغلان تأسیس می‌شود

/

مسوولان اداره مواد نفتی ولایت بغلان می‌گویند که بزرگترین تأسیسات ملی نفتی که ظرفیت ذخیره ۵۰۰ تن مواد نفتی را دارا می‌باشد در ولایت بغلان اعمار می‌شود.
عبدالکریم شاهین آمر عمومی مواد نفتی ولایت بغلان می‌گوید که پروژۀ ملی تأسیسات گاز مایع که ظرفیت ذخیره پنجصدتن مواد نفتی را دارا است و ضرورت‌های شهروندان ولایت‌های بامیان، کندز، سمنگان و بغلان را مرفوع می‌سازد، در ملکیت‌های تصدی مواد نفتی ولایت بغلان اعمار می‌شود.
آقای شاهین راه‌اندازی این پروژه‌ها رقابت سالم با تجار ملی در بازارهای عرضه مواد نفتی دانسته و فعالیت آن را در کاهش نرخ گاز مایع در فصل سرما و گرما اثر گذار می‌داند.
مدیر مواد نفتی همچنان می‌گوید که برای ده‌ها باشندۀ ولایت بغلان زمینه کار در این پروژه مساعد خواهد شد.
در این حال، محمد فیصل سمیع نماینده مردم در شورای ولایتی می‌گوید درحالی که ولایت بغلان شاهد اجرای تطبیق کمترین پروژه‌های زیربنایی می‌باشد تأسیس ذخیره‌گاه‌های بزرگ مواد نفتی در کنار ایجاد سهولت برای دسترسی مردم به مواد نفتی ارزان، زمینه را برای اشتغال کارگران در این ولایت نیز مساعد می‌سازد.
گفته می‌شود که این پروژه بیش از ۵۰ میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد و به معیارهای مواد نفتی کشور ترکیه اعمار می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :