بـاران دشنـام بـر ارگ و سپیـدار

گزارشگر:یک شنبه 8 دلو 1396 ۷ دلو ۱۳۹۶

به دنبال انفجار انتحاری دیروز در کابل، ریاست‌جمهوری در صفحۀ فیسبوک ارگ و قصر سپیدار در صفحۀ فیسبوک ریاست اجرائیه با نشر اعلامیه‌هایی آن حمله را به شدیدترین الفاظ محکوم کردند.
اما شماری از کاربران این شبکۀ اجتماعی، هم در صفحه ارگ به غنی و هم در صفحۀ ریاست اجرائیه به عبدالله دشنام و ناسزاهایی رکیک استفاده کرده این دو مقام را به شدت توهین کرده‌اند.
با مروری که گزارشگر روزنامۀ ماندگار به نظرها و کمنت‌های زیر اعلامیه‌های هردو نهاد داشته است، می‌نویسد که در صفحۀ ارگ از میان ۱۵۰ نظر دهنده، بیش از ۹۰ درصد، به غنی دشنام داده اند از او به شدت انتقاد کرده‌اند. برخی از کاربران حتا از شماری از مقام‌های در حکومت به شمول آقای غنی نام برده آنان را متهم کردند که در این انفجارها و رویدادها دخیل هستند.
در صحه ریاست اجرائیه، تا نوشتن این گزارش،۴۷۵ کاربر نظریات شان را ارایه کرده بودند و از این میان نزدیک به هفتاد درصد، به داکتر عبدالله دشنام‌های شدید و رکیک داده‌اند. در عین حال برخی از کاربران خواستار اصلاحات در نهادهای امنیتی از جانب عبدالله شده‌اند و برخی دیگر هم انتقادهای شان را بدون دشنام داشته‌اند.
در هر دو صفحۀ رهبران حکومت وحدت ملی، برخی از کاربران این دو مقام را به رویارویی و خیزش در برابر نظام هشدار داده اند. در همین حال کسانی هم بودند که به حمایت از این دو نهاد و دو رهبر دولت وحدت ملی، ابزار نظر کردند اما تعدادشان اندک بوده است.
اگر واکنش‌های این کابران به معنای یک گروه و نمونه، در نظر گرفته به آن توجه شود، نشان می‌دهد که سطح نارضایتی مردم از حکومت به دلیل افزایش این حمله‌ها، در بلندترین حد ممکن رسیده است.
گفتنی است که دشنام‌های رکیک و ناسزاهای نامناسب، پیش از این هم از طرف کاربران، در پای ستاتوس‌ها، اعلامیه‌ها و عکس‌های آقای غنی در صفحات ارگ و ریاست جمهوری و صفحه شخصی او به شدت وجود داشته است؛ اما در صفحات مربوط به داکترعبدالله، این دشنام‌ها کمتر حواله می‌شد. اما در ماه‌های اخیر، دشنام ها در صفحۀ رییس اجرائیه نیز زیاد دیده شده است و پس از رویداد امنیتی دیروز کابل، مورد دشنام‌ها در زیر اعلامیۀ ریاست اجرائیه به بلندترین سطح در برابر داکتر عبدالله رسیده است.
نکتۀ مشترک معترضانی که بدون دشنام حوالۀ موضوع کرده‌اند، در مورد هر دو رهبر دولت وحدت ملی این است که باید برای تغییر وضعیت بد امنیتی هرچه زود تر تلاش کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.