به جواب نوشتۀ یعقوب یسنا منتشر شده در روزنامۀ ماندگار

۱۱ سنبله ۱۳۹۸

اشاره: روزنامۀ ماندگار چندی پیش نوشته‌یی را از یعقوب یسنا منتشر کرد. آقای یسنا در «ماجرای فریب یک زن توسط مشاور ارشد محمداشرف غنی در امور اقلیت‌ها» مورد فریب یک زن توسط صاحب نظر سنگین مشاور رییس حکومت وحدت ملی در امور اقلیت‌ها را مطرح کرده بود. حالا «شورای انسجام اسماعیلیان افغانستان» در پاسخ به آن نوشته، جوابیه‌یی فرستاده که روزنامۀ ماندگار با در نظرداشت اصل بی‌طرفی این نوشته را چاپ می‌کند.
****
mandegarآقای صاحب‌نظر سنگین یکی از پیش‌گامان جریان دادخواهی و عدالت‌خواهی اسماعیلی‌های افغانستان بود که عدۀ از جوانان و متنفذین این فرقه به گونه زنجیره‌یی و مرموز از سوی فرد معلوم‌الحال و بستگانش به قتل رسیده بودند. جریان عدالت‌خواهی از سوی چندین نفر به شمول آقای سید الفت نادری پسر سیدمنصور نادری رهبری می‌گردید. این جریان برای بیشتر از ۱۰۰ نفر دادخواهی کرده است که گویا از سوی آن حلقه با نفوذ اسماعیلی، به گونۀ مرموز و سازماندهی شده به قتل رسیده است. حفیظ‌الله فرزند امان‌الله نیز به جریان دادخواهی می‌پیوندد، زیرا پسرش صفی‌الله نیز گویا از سوی همین حلقۀ مقتدر و مستبید به قتل رسیده است. ایشان مدعی بودند که پسرش صفی‌الله از سوی یکی از سران قلدر و مستبد اسماعلیه به قتل رسیده است. چندین کنفرانس مطبوعاتی از سوی رهبری این جریان گرفته شد که بازتاب اجتماعی فوق‌العاده را در پی داشت و خود حفیظ‌الله نیز در تمام این کنفرانس‌ها شخصاً حضور داشت. این کنفرانس تأثیرات جدیی را در پی داشت، در حدی که نامزد وکلای آن حلقۀ خبیثه را از لیست نهایی کاندیدان کمیسیون انتخابات حذف نماید و فاقد صلاحیت کاندیدا شدن شناخته شود.
آقای سنگین به تاریخ ۲۸ /۲ / ۱۳۹۸ طی فرمان ریاست‌جمهوری، به عنوان مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور همبستگی اجتماعی و رفاه اقلیت‌ها تقرر حاصل نمود. ایشان قبل از این پست، به عنوان مشاور ریاست اجرایی ایفای وظیفه می‌نمود. وی در سال ۱۳۹۷ خویش را بنا به در خواست بزرگان قومش از حوزۀ کابل در شورای ملی کاندیدا نمود. ایشان قبل از ثبت نام در انتخابات، استعفانامۀ رسمی خویش را از سمت مشاوریت به مقام ریاست اجرایی پیشکش نمود که طی حکم شماره ۷۶۱ مورخ ۱۳-۳-۱۳۹۷ از سوی ریاست محترم منظور می‌گردد.
حفیظ‌الله فرزند امان‌الله، به تاریخ ۲۷-۸-۱۳۹۷ عنوانی قوماندانی امنیه ولایت کابل از لادرکی عروس‌اش شکریه شکایت نموده است. دوباره به تاریخ ۵-۹-۱۳۹۷عنوانی قوماندانی امنیه ولایت کابل شکایت می‌نماید که عروسش(شکریه) را آقای سنگین از خانه فرار داده برده، در ساحۀ سیلو خانه به کرایه گرفته، جا بهجا کرده و با آن ارتباط دارد. بار دیگر به تاریخ ۱۵-۹-۱۳۹۷ عنوانی قوماندانی امنیه کابل شکایت می‌نماید که آقای سنگین شکریه را به خانۀ امن جا بهجا نموده است. این در حالی است که شکریه همراه با مادر و سه فرزندش به تاریخ ۱۰ /۹ /۱۳۹۷ از اثر بد رفتاری و خشونت خسرش(حفیظ‌الله) به کمیسیون حقوق بشر مراجعه و پناه می‌برد. کمیسیون حقوق بشر ذریعه نامه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۰ /۹ / ۱۳۹۷ایشان را به خانه امن (زنان برای زنان) معرفی می‌نماید.
حفیظ‌الله در عرض ۱۸ روز، سه گونۀ‌ ادعای متفاوت و متضاد هم را مطرح می‌نماید. از همینجا معلوم است که ادعای حفیظ‌الله نشان‌دهندۀ دروغ، توطئه و غیرواقعی بودن موضوع است. دوسیه با شمارۀ ۳۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸از ریاست تحقیقات جنایی کابل به اتهام حفیظ‌الله نام مبنی بر خشونت با شکریه نامه عروسش به څارنوالی منع خشونت علیه زنان فرستاده می‌شود. بنا به بعضی خلاء تحقیقاتی دوسیه به ریاست تحقیقات جنایی جهت رفع اشکال مسترد می‌گردد. اما این بار ریاست تحقیقات جنایی خلاف مکتوب قبلی خویش، دوسیه را به څارنوالی زون غرب ارسال می‌نماید. بیشتر از چندین ماه دوسیه تحت تحقیق در څارنوالی زون غرب قرار داشت. حفیظ‌الله ناگزیر شد که بعضی از آدرس‌های مسنجر با نام‌های مختلف مستعار بسازد و اقدام به رد بدل ساختن عکس‌های رسمی (کمپینی) آقای سنگنین و عکس‌های خصوصی شکریه نامه نماید. حفیظ‌الله به این بسنده نمی‌کند بلکه از ۷۰ آدرس فیسبوک مستعار و اصلی اقدام به نشر و پخش توهین و افترا نسبت به آقای سنگین می‌نماید.
نتیجه و برایند تحقیق نشان می‌دهد که آقای سنگین و شکریه عروس حفیظ‌الله، همدیگر را اصلاً ندیده و نمی‌شناسند و هیچ نوع ارتباط باهم ندارد. ریکاردهای واصله شماره تماس‌های طرفین از وزارت مخابرات نشان می‌دهد که هیچ‌گونه تماس میان شان وجود ندارد.
شکریه‌خانم در صفحه تحقیق از بدرفتاری، خشونت، انزوای اجباری و گرفتن فرزندانش توسط حفیظ‌الله خسرش شکایت نموده است. ایشان از دست خشونت و بدرفتاری خسرش اول به تاریخ ۲۶-۸-۱۳۹۷ به خانه شمسیه خواهرش می رود بعد از دو روز به خانه لطیفه نواسه عمه‌ش می‌رود مدت یک هفته آنجا می‌ماند از اینکه بزرگان و فامیل‌هایش کدام اقدام عملی به منظور حل این مشکل نمی‌نماید ناگزیر به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر به منظور دادخواهی و احقاق حقش مراجعه می‌نماید. کمیسیون رسماً ایشان را به همراه مادر و فرزندانش به دلیل مساعد بودن به محافظت و نگه‌داری به خانۀ امن معرفی می‌نماید.
نتیجۀ تحقیقات څارنوالی منجر به این گردید که شکریه عروس حفیظ‌الله یک آدم بی‌کس و تنها بوده که نه پدر و نه برادر داشته. میخواسته است وی را به زور و جبر برای عزیزالله پسر دیگرش که زن داشته است نکاح نماید. بعد اینکه وی از این خواسته حفیظ‌الله سر باز می‌زند، وی را تهدید به بدنام کردن و حتا قتل می نماید. تا اینکه شکریه ناچار می‌شود به کمیسیون حقوق بشر پناه ببرد که تا زنده بماند و بعداً برایش حق‌خواهی تأمین عدالت گردد. ادعای حفیظ‌الله کذب و عاری از حقیقت بوده که به منظور تبرئه و فرار از مجازات خشونتی که علیه عروس‌اش اعمال نموده است، متوصل به دروغ و ‌پاپوش علیه آقای سنگین شده است. در مدت زمان که شکریه در خانۀ امن قرار داشته با استفاده از امکانات خانۀ امن و وکلای آنجا علیه خسرش به محکمه عارض اقدام به اخذ حضانت فرزندانش می‌شود که در نتیجه، محکمه به نفع ایشان حکم صادر می‌نماید و حق حضانت فرزندانش را رسماً طی فیصله قانونی به شکریه واگذار می‌نماید.
در نتیجه څارنوالی در اثر نبود ادلۀ قانونی و عدم اثبات ادعای حفیظ‌الله نام، طی قرار، دوسیه را در مورد آقای سنگین، قبل از اینکه وی به عنوان مشاور ارشد ریاست‌جمهوری انتخاب گردد حفظ نمودند. اما حفیظ‌الله نام چندین عرایض را به لوی څارنوالی سپره بود که در نتیجه دوسیه را شخص لوی څارنوال مطالبه و مطالعه نمود، بعداً هدایت می‌دهد که تصمیم څارنوالی زون غرب مبنی بر حفظ دوسیه درست و قانونی بوده دوسیه حفظ، هیچ‌گونه دلیلی علیه آقای سنگین وجود ندارد. آقای سنگین نیز چندین شکایت نامه عنوانی لوی څارنوالی ثبت نموده و خواهان پیگرد عدلی حفیظ‌الله نام به اتهام قذف و اطلاع دروغ به نهادهای رسمی، مطابق به مواد ۶۷۷،۶۷۳،۴۷۷،۴۷۶ کود جزا گردیده است. بخش دیگر دوسیه در خصوص بدرفتاری و خشونت با شکریه خانم، به اتهام حفیظ‌الله به حارنوالی منع خشونت علیه زن محول خواهند گردید.
اخیراً موضوع در روزنامۀ ماندگار از زبان یعقوب یسنا به نشر رسیده است که شامل چند ادعای واهی است. از جمله اینکه کرایه یک ماه (۷۰۰۰افغانی)خانه شکریه(حفیظ‌الله) را آقای سنگین پرداخته است، در حالی که سته رهنمای معاملات بهنام حفیظ‌الله می‌باشد و مسوولین رهنمای معاملات نیز به صراحت بیان داشته است که تمام کرایه خانه را از شروع تا ختم حفیظ‌الله نام ماهانه مبلغ ۹۰۰۰ افغانی پرداخت نموده است. در ضمن همین رهنمای معاملات پرده از یک دسیسه و توطئه دیگر حفیظ‌الله نام نیز برداشته نوشته است؛ حفیظ‌الله خواهان آن بود که من نوشته نمایم که یک ماه کرایه خانه‌شان را آقای سنگین پرداخته نموده است، ولی من به چنین خواست شان تن در ندادم. اسناد در زمینه موجود است. این امر در واقع تقلا و دست و پا زدن حفیظ‌الله به منظور فرار از محاکمه و مجازات است. زیرا وی بر علاوه اینکه همراه با شکریه عروسش بدرفتاری و خشونت نموده است، با عریضه، دسیسه و نسبت زنا و روابط نامشروع به شکریه عروس خویش، مرتکب جرم قذف نیز گردیده است. هم اکنون موضوع تحت کار و پیگرد څارنوالان قرار دارد. از سوی دیگر با افترا و دروغ خویش وقت مسوولین را گرفته ست که خود نیز مطابق قانون جرم بوده و مستوجب مجازات می‌باشد.
یادداشت منتشر شده در روزنامۀ ماندگار، اوج کدورت، کژاندیشی و سیه درونی آقای یعقوب یسنا را نشان می‌دهد. او در تمام زمان عدالت‌خواهی خلاف آن جریان مطالب می‌نوشت و از حلقه معلوم‌الحال دفاع می‌نمود. او در واقع سرسپرده دربار همان حلقه خبیثۀ مستبید و ظالم است. ایشان به یک نویسنده فحاش، کذاب و فاقد ارزش انسانی تبدیل گردیده است که همواره افراد خوش‌نام و بزرگان قوم را هتک‌حرمت و توهین می‌نماید.
نشر و ادعای موضوعات جرمی خلاف واقعیت مطابق به کود جزا جرم می‌باشد که آقای یسنا به آن مبادرت ورزیده است. از این بابت آقای سنگین و این مجموعه حق شکایت نسبت به یسنا را قانوناً برای خودش محفوظ می‌داند.
با احترام
شورای انسجام اسماعیلیان افغانستان

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.