به روح امیر حبیب‌الله کلکانی شهید و یارانش درود می‌فرستیم

شنبه 13 سنبله 1395/

پیام احمدولی مسعود، رییس عمومی بنیاد شهید مسعود/
به ‌خاک‌سپاری امیر شهید حبیب الله کلکانی، گامی‌ست در روشن‌سازی حقایق نهفتۀ تاریخ و ترمیم بخشی از شگاف‌های اجتماعی در کشور.
چنانچه قبلاًً در اعلامیۀ رسمی بنیاد شیهد مسعود نگاشته بودیم از اقدامات جوانان با احساسی که ماه‌ها در چارچوب هیأت خاکسپاری فعالیت شبانه mandegar-3روزی داشته‌اند قلباً تقدیر به عمل می‌آرویم و امروز بار دیگر برای امیر شهید و یارانش اتحاف دعا می‌کنیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.