به مشکلات زنان پولیس رسیده‌گی شود

ناجیه نوری/ 16 ثور 1393/

برای حل مشکلات زنان پولیس، «شورای زنان پولیس» از سوی شبکۀ زنان به همکاری بخش جندر وزارت امور داخله راه‌‌اندازی گردید.

در این شورا که اکثریت زنان پولیس عضویت دارند، سه هدف عمده دنبال می‎شود: ایجاد هم‌آهنگی میان پولیس زن و مرد، ایجاد هم‌آهنگی میان پولیس اناثیۀ محلی با کابل و گسترش روابط میان اعضای شورا.mnandegar-3
به همین منظور تعدادی از نماینده‌گان پولیس زنِ شماری از ولایت‌ها در کنفرانس تحت عنوان تشریک مساعی شورای پولیس اناثیه که روز گذشته از سوی شبکۀ زنان در کابل برگزار شده بود، شرکت و خواهان رسیده‌گی به مشکلات زنان پولیس شدند.
به گفتۀ آنان، نبود مکان برای تبدیل کردن لباس، تشناب جداگانه و کودکستان برای اطفال از جملۀ مشکلاتی اند که زنان پولیس شماری از ولایات با آن مواجه اند.
آنان می‌گویند، اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس بسیار مهم و حیاتی است؛ بنابراین باید به خواست‌های آنان توجه و به مشکلات آنان رسیده‌گی صورت گیرد.
روبینه همدرد مسوول بخش حقوق و دادخواهی شبکۀ زنان افغان در این کنفرانس گفت، شبکه زنان افغان برای تحقق اهداف خود که همانا حل مشکلات پولیس اناثیه است، شورای پولیس اناثیه را راه‌اندازی کرده است.
به گفتۀ او، این شورا برای تحقق سه هدف بزرگ راه اندازی شده که نخستین هدف آن ایجاد هم‌آهنگی میان پولیس ذکور و اناث ولایات مختلف می‌باشد.
وی افزود، دوم ایجاد هم‌آهنگی میان زنان پولیس محلی به منظور حل مشکلات زنان روستایی و بالاخره ایجاد هم‌آهنگی به هدف گسترش روابط میان اعضای شواری پولیس اناثیه با سایرارگان‌ها می‌باشد.
مسوول دادخواهی شبکه زنان در این نشست گفت، هدف از دعوت زنان پولیس ولایت‎های مختلف، ایجاد هم‌آهنگی و شریک ساختن تجربیات زنان پولیس ولایات و کابل است تا در برنامه‌های بعدی از این تجربیات استفاده نمایم.
در همین حال، معاون بخش جندر وزارت امور داخله در این کنفرانس گفت، اهمیت و نقش زنان در صفوف پولیس بسیار مهم و حیاتی است و عدم حضور زنان در این دستگاه سبب سکته‌گی در کار ما خواهد شد.
وی افزود، ما برای گسترش حضور زنان در بخش امنیتی استراتیژی را طرح کردیم که شبکه زنان نیز دراین برنامه حضور فعال دارد و با ما همکار اند.
به گفتۀ او، به منظور تحقق اهداف تعیین شدۀ شورای زنان پولیس اناثیه، باید با تفاهم با سایر نهادهای امنیتی در تمامی سطوح به صورت همکار فعالیت‌های شان را به پیش ببرند.
وی تاکید کرد، به منظور جلو گیری از پراگنده‌گی این شورا باید یک طرز‌العمل یا راهنمود ترتیب و پس از منظوری وزارت داخله در دسترس شورای قرار گیرد که بدین ترتیب هم‌آهنگی میان شورا و سایر ارگان به میان خواهد آمد.
عادله نمایندۀ شورای پولیس ولایت بامیان در این نشست گفت، پولیس اناثیه ولایت بامیان مشکلات زیادی دارند که باید به آن رسیده‌گی صورت گیرد.
به گفتۀ نماینده شواری پولیس اناثیه بامیان، پولیس اناثیه این ولایت مکانی برای تبدیل کردن لباس، تشناب جداگانه و کودکستان برای اطفال شان نداشتند.
وی تأکید کرد، هرچند این مشکلات در طی شش ماه که ما با شبکه زنان همکار استیم تا حدودی حل شده است؛ اما برای رفع کامل این مشکلات کار زیادی باید صورت گیرد.
او همچنان افزود، مسالۀ مهم دیگر کم سواد بودن زنان پولیس است که باید به آن رسیده‌گی صورت گیرد، زیرا کم سوادی و بی‌سواد بودن پولیس زن مشکلاتی زیادی را به بار میآورد.
فتانه نمایندۀ شورای پولیس اناثیه ولایت بلخ در این کنفرانس گفت، ما براساس معاهدۀ میان شبکه زنان و پولیس اناثیه بلخ به منظور ارتقا ظرفیت کار خود را آغاز کرده ایم.
وی تأکید کرد، هدف ما از ایجاد این شورا ارتقا ظرفیت و رسیده‌گی به مشکلات زنان پولیس افغانستان است و امیدوار استیم که در این راستا به موفقیت‌های دست پیدا کنیم.
بعد از روی کار آمدن حکومت پس از سقوط طالبان، حضور زنان در ارگان‌های امنیتی مانند سایر نهادها احساس می‌شد و نیاز بود تا زنان مانند مردها در این ارگان‌ها جذب شوند، زیرا به دلیل سنتی بودن جامعه افغانستان، نظامیان مرد در جریان عملیات‌ برای بازرسی نمی توانستند وارد خانه های مردم شوند و درایست‌های امنیتی نیز زنان را بازرسی بدنی کنند؛ بنابراین موثریت حضور زنان در چهارچوب نیروهای امنیتی محسوس گردید.
در حال حاضر بیش از یک درصد کل پولیس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهد و در بخش‌های مختلف وزارت داخله مشغول کار اند؛ اما گفته می‌شود که این تعداد کافی نیست و نیاز است تا زنان بیشتری به ارگان‌های امنیتی و به ویژه پولیس جذب شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :