بودجۀ سال مالی ۹۵ تصویب شد

سه شنبه 29 جدی 1394/

بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۵ با اکثریت آرای نماینده‌گان حاضر در مجلس به تصویب رسید.
سند بودجه بیش از یک ماه پیش به دلیل عدم توازن از سوی مجلس رد شده بود؛ اما در نشست روز دوشنبه ۲۸ جدی با اندکی تغییرات و افزایش از سوی نماینده‌گان تصویب شد.
مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ حدود ۴۴۴.۶ میلیارد افغانی معادل ۶.۶ میلیاردالر امریکایی می‌باشد که ۲۸۶ میلیارد افغانی معادل ۴.۲ میلیارد mandegar-3دالر در بخش عادی و ۱۶۸ میلیارد افغانی معادن ۲.۱ میلیارد دالر آن در بخش انکشافی به مصرف خواهد رسید.
امیرخان یار رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت: « در مجموع بودجه، پس از بحث‌های زیاد با وزارت مالیه و تعهدات جدید کمک کننده‌های خارجی حدود ۱۰ میلیارد افغانی افزایش آمده است و نظریات نماینده‌گان نیز در نظر گرفته شده است».
آقای یار افزود: اختصاص ۵۰ میلیون دالر در برنامه‌های انکشاف راه‌های روستایی، ۷ میلیون دالر در اعمار مکاتب، ۱.۶ میلیون دالر در برنامه همبسته‌گی ملی، یک میلیون دالر در بخش تهیه آب در روستاها، اختصاص یک میلیون دالر برای ۳۴ ولایت و برخی موارد خود و کوچک از تغییراتی است که برای ایجاد توازن در سند بودجه ملی وارد شده است.
پیش از این، نماینده‌گان مجلس تمامی قطعیۀ سال‌های گذشته را از حدود ۵ سال به این طرف رد کرده است و اکثر وزرای سابق در این رابطه پاسخگو نیز نیستند.
اما عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس در این مورد گفت: « در اصول نامۀ بودجه امسال تغییراتی وارد شده است که پس از این علاوه بر وزیر، معینان و رؤسا نیز باید در مورد مصرف بودجه پاسخ‌گو باشند».
آقای محسنی افزود: تغییرات لازم در سند بودجه آورده شده و قناعت نماینده‌گان نیز حاصل شده و اگر این بودجه از سوی مجلس رد می‌شد هم تغییرات بیشتر از این وارد نمی‌شد.
بودجه ملی درحالی تصویب شد که مردم افغانستان در سال آینده انتظار بهبود در وضعیت زندگی خود را دارند.
اما عظیم محسنی خاطر نشان کرد که این بودجه نمی‌تواند در وضعیت زنده‌گی مردم تغییراتی چندانی وارد کند.
سهم منابع تمویل خارجی برای تامین بودجه ۱۳۹۵ حدود ۶۸ درصد است و متباقی آن از منابع داخلی تامین خواهد شد.
حدود ۴۰ درصد بودجه ملی سال ۱۳۹۵ به بخش امنیت، ۲۰ درصد به زیربنا، ۱۳ درصد به معارف، ۷درصد به زراعت و انکشاف دهات و ۶ درصد دیگر هم به بخش بهداشت اختصاص داده شده است.
همچنین بیشتر بودجه انکشافی امسال انتقالی است و از سال های گذشته مصرف ناشده باقی مانده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.