بودن و نبودن مارشال

گزارشگر:عبدالشهید ثاقب/ 19 حوت 1392 ۱۸ حوت ۱۳۹۲

۱ – چند روز پیش، هنگامی که رییس جمهوری کشور طی فرمان تقنینی‌یی، برای مارشال محمدقسیم فهیم، امتیازات مادام‌العمر را منظور کرد، برخی اعضای مجلس نمایندگان از این‌اقدام رییس جمهوری خشمگین گردیده و گفتند وقتی اعضای مجلس دوباره از رخصتی برگردند این موضوع را در نشستِ عمومی مجلس نمایندگان مطرح خواهند کرد و خواهان الغای آن خواهند شد. مارشال محمدقسیم فهیم درگذشت. دیگر نیازی نیست که این نمایندگان خواهان الغای امتیازات او در نشست عمومی مجلس نمایندگان شوند.mnandegar-3

۲ – مارشال محمدقسیم، پس از شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود به عنوان جانشین وی انتخاب گردید و از این آدرس، دوبار به معاونیت اول مقام ریاست جمهوری رسید. حضور او در مقام معاونیت اول ریاست جمهوری اگرچه همواره توأم با انتقاد بوده است، اما هیچکسی نمی‌تواند نقش او را در مهارسازی و خنثاسازی سیاست‌های جهادستیزانه دولت انکار کند. وقتی رویداد یازده سپتمبر اتفاق افتاد، در آن زمان مشوره شخصیت‌هایی مانند اشرف‌غنی و خلیل‌زاد این بود که شخصیت‌های جهادی زیر نام دی دی آر و پی آر آر، از ادارات ملکی و نظامی پاک‌سازی گردند. مارشال محمدقسیم فهیم یکی از مدافعان سرسخت و جدی حضور عناصر جهادی در ادارات دولتی بود. صادقانه باید گفت اگر مارشال نمی‌بود، امروز شاید بیش‌تر چهره‌های جهادی از صحنه سیاسی حذف می‌شدند. مقاومت‌های او در برابر عناصر غربگرا، از وی به رهبر بلامنازع فرماندهان جهادی مبدل ساخته بود.
۳ – درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم، پس از شهادت استاد برهان‌الدین ربانی و شهید احمدشاه مسعود، بار دیگر بحرانِ جانشینی را در میان مجاهدان جدی‌تر ساخته است. پس از استاد برهان‌الدین ربانی و شهید احمدشاه مسعود، مارشال محمدقسیم فهیم کسی بود که به حیث رابط و میانجی میان فرماندهان جهادی عمل می‌کرد و حیثیت رهبر عمومی را داشت. با درگذشتِ او، بار دیگر مجاهدان کشور با بحران جانشینی مواجه گردیده و دیده شود که در آینده، چه کسی را به عنوان جانشین او تعیین کنند.
۴ – درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم تأثیراتِ فوق‌العاده بر انتخابات افغانستان نیز می‌داشته باشد. مارشال محمدقسیم فهیم یکی از حامیانِ تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله بود. حمایت مارشال فهیم از تیم اصلاحات و همگرایی، باعث گردیده بود که اپوزیسیون روی شفافیت انتخابات حساب نموده و وی را به عنوانِ کسی بدانند که مانع تقلب در انتخابات خواهد شد. درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم، از این نگاه پیامدهای ناگواری بر انتخابات خواهد داشت.
۵ _ مارشال محمدقسیم فهیم یکی از چهره‌های ضدطالبانی بود. حضور او در حکومتی که رییسش، طالبان را برادر می‌خواند، غنیمت بزرگی بود. در نبود مارشال، طالبانیزه‌شدن حکومت، بیش‌تر از پیش محتمل به نظر می‌رسد. دیده شود که سایر عناصر ضدطالبانی چه تدبیری برای جلوگیری از این وضعیت در دست خواهند گرفت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.