بی‌اطلاعی مجلس از فیصله دادگاه عالی

گزارشگر:یک شنبه 5 جدی 1395 ۴ جدی ۱۳۹۵

مجلس نمایندگان با تاکید بر فاقد صلاحیت بودن دادگاه عالی در مورد روند استیضاح وزرا از سوی مجلس می گوید که از اعلام تفسیر دادگاه عالی هیچ گونه اطلاعی ندارد.
مجلس نمایندگان با تاکید بر فاقد صلاحیت بودن دادگاه عالی در مورد روند استیضاح وزرا از سوی مجلس می گوید که از اعلام تفسیر دادگاه عالی هیچ گونه اطلاعی ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اواخر هفته گذشته برخی گزارش های تایید ناشده ای به نشر رسید که گویا دادگاه عالی در پاسخ به درخواست تفسیر ارگ ریاست جمهوری در خصوص روند استیضاح ۱۶ وزیر کابینه و رد صلاحیت هفت وزیر، نظریه تفسیری اش را ارائه کرده است.
منابعی از دادگاه عالی به رسانه ها گفته است که دادگاه عالی صلاحیت استیضاح ۱۶ وزیر و رد صلاحیت ۷ وزیر کابینه را تایید کرده است.
شماری از نمایندگان در نشست امروز شنبه (۴جدی) مجلس از این اقدام دادگاه عالی استقبال کردند؛ اما معاون دوم مجلس یاد آور شد که از اعلام نظریه تفسیری دادگاه عالی اطلاعی ندارد.
نعمت الله غفاری افزود که بر اساس قانون اساسی کشور دادگاه عالی تنها در چهار مورد قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات و پیمانهای بین المللی می تواند نظریه تفسیری ارائه کند و در زمینه روند استیضاح که جز اجراآت مجلس است صلاحیت ارائه نظر تفسیری را ندارد.
آقای غفاری گفت که دادگاه عالی در پاسخ به درخواست حکومت باید بگوید که صلاحیت ندارد در این زمینه نظر تفسیری ارائه کند.
حدود یک ماه پیش مجلس نمایندگان ۱۶ وزیر کابینه را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی در سال ۱۳۹۴ استیضاح و ۷ تن آنان را رد صلاحیت کردند.
حکومت، استیضاح و رد صلاحیت وزرای کابینه را غیر موجه خواند و از دادگاه عالی طلب تفسیر شد.
پس از گذشت حدود یک ماه، دادگاه عالی تا هنوز نظریه تفسیری اش را در مورد تایید یا رد درخواست حکومت اعلام نکرده است.
برخی از نمایندگان مجلس می گویند که حکومت با زیر فشار قرار دادن دادگاه عالی می خواهد که وزرای رد صلاحیت شده خلاف قوانین نافذه کشور به کارهای شان ادامه دهد.
مجلس تا هنوز چند بار از حکومت خواسته است که به تصمیم نمایندگان احترام بگذارد و هرچه زودتر نامزد وزرای جدید را برای هفت عضو کابینه معرفی کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.