تاجیکان و اهل سنت بامیان در یک راه‌پیمایی اعتراضی در کابل: از دسیسۀ نابود‌کردن منازل تاجیکان ولایت بامیان جلوگیری کنید

ابوبکر مجاهد/ سه شنبه 10 قوس 1394/

تاجیکان و هزاره‌های اهل سنت ولایت بامیان، با راه‌اندازی یک حرکت اعتراضی در کابل، خواهان جلوگیری از نابودی منازل‌شان در این ولایت شدند.
آنان می‌گویند که والی بامیان و برخی از حلقات دیگر، زیرنام ماسترپلان شهری و ساحۀ سبز، در تلاش نابودسازی زمین‌ها و خانه‌های‌شان می‌‎باشد.
این باشنده‌گان بامیان دیروز یکشنبه ( ۹ قوس) با راه‌اندازی یک راه پیمایی اعتراضی در برابر شورای ملی، گفتند که زمین‌های آنان را طاهیر زهیر والی mandegar-3بامیان و بسته‌گان کریم خلیلی معاون رییس جمهور پیشین، غصب کرده‌اند.
در این راه‌پیمایی، شماری از بزرگان، محاسن سفیدان، فعالان مدنی، جوانان تاجیک و سنی ولایت بامیان شرکت کرده بودند.
اشتراک‌کننده‌های این راه پیمایی، شعار سر می‌دادند: « طاهر زهیر والی بامیان باید از وظیفه‌ برکنار شود»، «ما خواهان تحقق عدالت اجتماعی در بامیان استیم»، «شیعه وسنی برادر هستند.»
آنان بابیان این‌که زمین‌های‌شان از طرف والی بامیان و بسته‌گان کریم خلیلی معاون رییس جمهور پیشین، غصب شده است، تأکید کردند: بدون ماستر پلان شهری در شهر بامیان، منازل ما را به بهانۀ سرک و ساحۀ سبز ویران می‌کنند.
آنان مدعی هستند که در یک تبعیض سازمان یافته به مردم سنی‌مذهب اجازه نمی‌دهند که خانه‌ بسازند.
محی‌الدین فرهمند، رییس ستاد برگزاری این راه‌پیمایی، به روزنامۀ ماندگار گفت: در بامیان ستم محلی بالای مردم سنی‌مذهب جریان دارد و می‌خواهند بعضی از چهره‌های اهل تسنن و تاجیک بامیان را از بین ببرند.
آقای فرهمند افزود: زمین‌های مردم تاجیک از طرف والی و حلقه‌یی از نزدیکان کریم خلیلی غصب شده و شهر جدید بامیان بالای ملکیت‌های شخصی تاجیکان بامیان ساخته شده است.
او گفت: در ولایت بامیان، مردم تاجیک و سنی‌مذهب در دولت محلی سهم ندارند و دستور سیاست خذف چهره‌های تاجیک از مرکز گرفته می‌شود.
همچنان، حاجی عصمت‌الله باشنده ولایت بامیان و یک تن از اشتراک کننده‌گان این راه پیمایی گفت: ما خواهان تحقق عدالتی اجتماعی در ولایت بامیان هستیم.
او افزود: در سه ولسوالی بامیان (کهمرد، سیغان و مرکز پشتون تبار) مردم همیشه مورد شکنجۀ والی قرار می‌گیرند.
او تأکید کرد که شیعه و سنی برادر هم اند؛ ولی افرادی به خاطر حفظ موقف سیاسی‌شان تعصبات قومی و مذهبی را در بامیان دامن می‌زنند.
او با بیان این‌که در بامیان وحدت ملی وجود ندارد، گفت: ستون پنجم در رده‌های بالای دولت وحدت ملی نفوذ کرده است؛ ما از دولت می‌خواهیم که در بامیان یک فرد سالم را والی تعیین کند، والی کنونی متعصب است. این باشندۀ بامیان گفت که اگر به خواست‌های آنان توجه نشود، مشکلات افزایش خواهد یافت.
حاجی عصمت‌الله تأکید کرد: از وزارت شهرسازی می‌خواهیم که ماستر پلان شهری بامیان را که به مرکز فرستاده می‌شود، به دقت بررسی‌کنند و از دسیسۀ ویران‌کردن منازل تاجیکان ولایت بامیان جلوگیری نمایند.
یک تن دیگری از اشتراک کنند‌ه‌گان این راه پیمایی گفت: حقوق مردم تاجیک بامیان در ۲۱ سال گذشته از طرف افراد زورمند پامال شده است.
او گفت: طاهیر زهیر والی بامیان، خانه‌های مردم تاجیک و سنی‌مذهب بامیان را ویران می‌کند. او می‌خواهد که مردم تاجیک را از بامیان بیرون کند و به مردم اهل تسنن اجازه نمی‌دهد که خانه آباد کنند.
اشتراک کننده‌گان این راه‌پیمایی تأکید دارند که از مرکز به والی بامیان دستور داده می‌شود که زمین‌های مردم تاجیک بامیان را غصب‌کند و خانه‌های شان را به بهانه‌های مختلف ویران کند. آنان تأکید کردند: ۵۰ هزار خانوادۀ تاجیک در ولایت بامیان از طرف والی این ولایت مورد شکنجه و تهدید قرار می‌گیرند.
در اخیر این راه پیمایی، قطعنامه‌یی به خوانش گرفته شد.
در این قطع نامه، از دولت، نهادهای جامعه‌مدنی و سازمان ملل خواسته شده بود که غاصبین ملکیت‌های شخصی مردم‌تاجیک بامیان را به پنجه قانون بسپارند و در تحقق عدالت اجتماعی بامیان توجه جدی کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.