تاریـخ قضـاوت مـی‌کنـد

۱۱ عقرب ۱۳۹۸

انتشار دو کتاب توسط دو زن در مورد احمدشاه مسعود در سطح جهانی.
به سلسلۀ انتشار بلندترین ‌رقم کتاب در کشورهای مختلف، با زبان‌های زندۀ دنیا و توسط نویسندهگان شناخته شده و معروف جهانی در مورد احمدشاه مسعود شهید، اینبار دو زن نویسنده در سطح بین‌المللی، یکی خانم ژیلا بنی یعقوب شهروند ایرانی تبار، کتابی تحت عنوان mandegar«فرمانده مسعود» به فارسی و‌ دیگری خانم ‌مرسیلا گراد از امریکای جنوبی که اخیراً کتابش «مسعود، تصویر صمیمی از یک رهبر افسانه‌یی افغان» را بزبان ایتالوی برگردان نموده است، از چاپ بیرون شدند.
در مقدمۀ کتاب خانم‌ مرسیلا نگاشته است: «این کتاب در ایتالیا سرزمین دانته، Dante معروف ترین شاعر و ادیب غرب، و داوینچی Da Vinci بزرگ‌ترین نقاش تاریخ، جدیداً به زبان ایتالوی منتشر گردید. تا باشد عطر گل مسعود و افغان‌ها به قلب تک تک ایتالیایی‌ها برسد».
در معرفی کتاب فرمانده مسعود، خانم بنی یعقوب می‌نویسد: «علاقهمندان مسعود در افغانستان زیادند، هرچند مخالفانش هم کم نیستند. در این کتاب بسیاری از نقدها و سوالات تند مخالفان را نیز مطرح کرده‌ام. مسعود عشق کاشته باشد یا نفرت؛ یکی از رهبران کم نظیر درجهان بوده است».
پس از انتشار بیش از صد عنوان کتاب توسط محققین و نویسندهگان معروف جهانی، انتشار این دو کتاب اخیر توسط دو زن خارجی که از مشکلات جهان زنان در سطح جهانی می‌دانند، در پهلوی محتویات کتاب، پیام‌دهندۀ این است که احمدشاه مسعود در اوج جهاد و مقاومت افغانستان هیچ‌گاهی از مسایل و مشکلات زن افغانستان فروگذاشت نکرد و حقوق اساسی شان را نادیده نگرفت.
تاریخ قضاوت می‌کند، یعنی همین. نویسندهگان و تاریخ نگاران شناخته شدۀ جهان که دارای آثار ماندگار در سطح جهان می‌باشند و از حب‌وبُغض افغانی و جعل تاریخ بهدور اند، واقعیت‌های کشورها را با بینش و نگارش علمی به تصویر می‌کشند و به اندوخته‌های بشریت اضافه می‌نمایند. برای ماندگار شدن تاریخ، باید به واقعیت‌های تاریخی پرداخت تا نسل اندر نسل در حافظۀ ملی و وجدان بشری نهادینه گردد.
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.