تا دو سال دیگر تذکره و پاسپورت برقی در داخل کشور چاپ می‌شود

گزارشگر:14 حوت 1392 ۱۳ حوت ۱۳۹۲

mnandegar-3وزارت مالیه افغانستان، تفاهمنامه‌یی را با دولت آلمان امضا کرد که بر اساس آن، آلمان تجهیزات پیشرفته را در اختیار مطبعۀ صکوک افغانستان قرار می‌دهد.
مقام‌ها در وزارت مالیه می‌گویند که با تجهیز مطبعه دولتی صکوک، چاپ اوراق بهادار، تذکره و پاسپورت الکترونیکی و سایر مارک‌های مخصوص، به استندردهای بین‌المللی در داخل افغانستان به چاپ می‌رسد.
عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه هنگام امضای این تفاهمنامه با رییس اداره انکشافی آلمان و سفیر این کشور در کابل، گفت: «بر اساس این قرارداد، دولت آلمان متعهد شده تا ساختمان جدید مطبعه صکوک در ساحه جنگلک کابل را اعمارکند و همچنین تجهیزات پیشرفته ی چاپ اسناد محرم دولتی به ویژه اوراق بهادار، تذکره و پاسپورت الکترونیکی را در اختیار این مطبعه قرار دهد».
آقای وحیدی افزود: این پروژه تا دو سال دیگر (۲۰۱۶ میلادی) به بهره برداری سپرده می‌شود و نزدیک به هشتاد نوع اسناد مهم دولتی با امنیت و کیفیت استندرد جهانی در این مطبعه به چاپ خواهد رسید.
وحیدی و مسوولان آلمانی از مصارف که این پروژه چیزی نگفتند.
آنان خاطرنشان کردند که به دلیل تناقص در ارقام، مصارف این پروژه را در حال حاضر پیشبینی کرده نمی توانند.
معین اداری وزارت مالیه یادآور شد که این پروژه، به همکاری اداره انکشافی آلمان و همچنین مطبعه صکوک افغانستان همانند مطبعه دولتی آلمان توانمند خواهد شد.
در حال حاضر؛ بیشتر از سندهای معتبر آلمان و کشورهای همسایه اش در مطبعه دولتی آلمان به چاپ می رسد.
میشل فون اونگرن، سفیر آلمان در کابل نیز هنگام امضای این قرارداد گفت که پروژه ساخت تعمیر و تجهیز مطبعه صکوک افغانستان در ادامه کمک های آلمان به افغانستان انجام می شود.
آقای فون اونگرن افزود: « هدف ما کمک و حمایت از افغانستان است».
عبدالرزاق وحیدی، معین اداری وزارت مالیه درمورد فعالیت فعلی مطبعه صکوک کشور گفت که این مطبعه هم اکنون نیز فعال است و ۸۰ سند مهم دولتی را چاپ می کند؛ اما چاپ این اسناد به شکل استندرد جهانی نیست.
او، بلند بردن سطح کیفی اسناد، جلوگیری از تقلب و جعل اسناد، پایین آوردن میزان فساد، بلند بردن عواید دولت و ارایه آمار دقیق کارکردهای دولتی را از اهداف مهم توانمندسازی مطبعه صکوک عنوان کرد.
با بهره بردای ساختمان جدید مطبعه صکوک، کارمندان فعلی به تعمیر جدید انتقال شده و همچنین شمار کارمندان این مطبعه نیز تا ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر افزایش خواهند یافت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.