تجلیل از سال‌روز شهادت قهرمان ملی از سویدن تا هرات و کابل: از دانشـگاه تا مـقاومت

گزارشگر:ناجیه نوری/ دو شنبه 26 سنبله 1397 ۲۵ سنبله ۱۳۹۷

دانشجویان هرات از سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه‌ مسعود زیر نام از دانشگاه تا مقاومت تجلیل کردند.
این برنامه که روز شنبه ۱۴سنبله/ شهریور در هوتل استقلال هرات با حضورداشت تعداد کثیری از دانشجویان و اساتید دانشگاه هرات و هم‌چنان با شرکت شماری از نماینده‌گان مردم هرات در مجلس، رییس‌ عمومی بنیاد احمدشاه‌ مسعود و جریان سیاسی اجندای ملی احمد ولی mandegar-23مسعود و شماری از شخصیت‌های سیاسی برگزار گردید. اشترک‌کننده‌گان مسعود را مرد تکرار نشدنی خواندند.
در همین حال برنامۀ زیر نام وفاق ملی در پرتو عدالت اجتماعی و همدیگرپذیری از سوی بنیاد شهید مسعود ولایت هرات برگزار گردید. در این برنامه احمدولی مسعود رییس جریان سیاسی اجندای ملی گفت: از مردم شریف هرات می‌خواهم در محور بنیاد شهید مسعود، حلقه‌یی به‌نام وفاق‌ ملی را تشکیل دهند تا ما بتوانیم برنامۀ وفاق‌ ملی را در ولایت هرات نیز راه‌اندازی کنیم. حبیب الرحمان، نمایندۀ مردم هرات در مجلس در این نشست گفت: شهید مسعود برای آزادی و رفاه مردم مبارزه می‌کرد و من او را واقعن دوست داشتم؛ اکنون جای خوشبختی است‌ که برادر شهید مسعود راه او را در پیش گرفته و جای پای او قدم گذاشته‌ است.
او می‌گوید: من خوشحال استم که برادر شهید مسعود داعیۀ قهرمان ملی کشور را بلند می‌کند و برنامۀ وفاق‌ ملی که یک برنامۀ ملی و اقوام‌شمول است را ارایه می‌کند.
mandegar-23او تاکید کرد که ما با قاطعیت از طرح وفاق‌ ملی حمایت می‌کنیم، زیرا داعیۀ قهرمان ملی کشور شهید مسعود وفاق ملی بود.
در همین حال، ناهید فرید نمایندۀ دیگر مجلس در این نشست گفت: اگر آمر صاحب در برابر طالبان مبارزه نمی‌کرد، شاید ما زنان امروز نمی‌توانستیم در این جایگاه قرار بگیریم.
بانو فرید تاکید کرد: حضور ما در نهادهای دولتی و غیردولتی نتیجۀ مبارزات احمدشاه مسعود در برابر تروریزم سیاه طالبان است.
بااین حال سید اشراق حسینی تحلیل‌گر، نویسنده و عضو جریان سیاسی اجندای ملی در این نشت گفت: احمدشاه مسعود با خرد سیاست می‌کرد، اما از خطر استقبال کرده بود، دور اندیش بود و برای آزادی و آسایش مردم افغانستان می‌رزمید.
به گفتۀ این نویسنده: شهید مسعود این شهامت را داشت که با پذیرفتن خطر و استقبال از مرگ برای آزادی مردم‌اش مبارزه کند.
گفتنی‌ست که هیاتی که برای اجرای این برنامه به هرات رفته‌بودند، با امیر اسماعیل خان یکی از رهبران جهاد و مقاومت نیز دیدار و گفت‌وگو کردند. این درحالی‌ست که از سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور در دانشگاه کابل و در خارج از کشور مهاجران مقیم کشور سویدن نیز تجلیل

کردند. mandegar-23

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.