تجلیل از سال‌روز شهادت قهرمان ملی در بیرون از کشور

گزارشگر:ناجیه نوری/ شنبه 24 سنبله 1397 ۲۳ سنبله ۱۳۹۷

از هفدهمین سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور، شهید احمدشاه‌ مسعود و هفتۀ شهید در کشورهای فرانسه، بریتانیا، کانادا، هندوستان، ترکیه، روسیه، ایران، تاجیکستان و برخی از کشورهای دیگر بزرگ‌داشت به‌عمل آمد.
در برنامۀ گرامی‌داشت از سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور در روسیه که هفتۀ گذشته برگزار شده بود، بیش از سه‌صدنفر به شمول شماری از دیپلمات‌های کشور شرکت کرده بودند.
mandegar-3دیپلمات‌های روسی، ایرانی، تاجیکی و آذربایجانی نیز در این برنامه حضور داشتند و با سخنرانی‌های‌شان قهرمانی‌های شهید مسعود را ستودند و او را یک شخصیت فراقومی و فرا منقطه‌‎یی خواندند.
اشتراک‌کننده‌گان افغانستانی مقیم در روسیه از شهید مسعود به‌عنوان یک مرد با تقوا، شجاع و کسی‌که همواره فراقومی می‌اندیشد و برای یک افغانستان آباد و آزاد مبارزه می‌کرد، یاد کردند و در پایان هم نقل قول‌هایی از قهرمان ملی صورت گرفت و تاکید شد که اگر مسعود باشد، نباشد- مقاومت هم‌چنان ادامه میابد.
از هفدهمین سال‌روز شهادت قهرمان ملی افغانستان، احمدشاه مسعود در ویست منسترهال (Westminster Hall) لندن نیز گرامی‌داشت به‌عمل آمد.
آقای الیسن تویس عضو پارلمان انگلستان، آقای جانتوربرن، خانم کارلیتا گال دختر شخصیت معروف انگلستان آقای سندیگال، آقای پتریک گرادی عضو پارلمان انگلستان، آقای بوستانی رییس اتحادیۀ افغانستانی‌ها در گلاسکو، خانم سپیده پوهانگ، آقای کوروش دهگان و آرمان بوستانی از صحبت کننده‌گان در این محفل بودند که مسعود را یک شخصیت فراقومی و مرد تکرار نشدنی عنوان کردند.
با این‌حال، در تورنتو کانادا نیز از سال‌روز شهادت قهرمان ملی و هفته شهید بزرگ‌داشت به‌عمل آمد، در این برنامه در کنار دیپلمات‌های افغانستان و مهاجران افغانستانی مقیم کانادا، مقامات عالی‌رتبه کشور کانادا نیز حضور داشتند و با سخنرانی در مورد کارنامه‌های مسعود یاد کردند و او را قهرمان بی‌بدیل خواندند.
در همین حال در فرانسه و در کنار برج ایفل، افغانستانی‌های مقیم پاریس از هفدهمین سال‌روز شهادت قهرمان ملی تجلیل کردند و اشتراک‌کننده‌گان در مورد شخصیت و کارکردهای قهرمان ملی یاد کرده و او را ابر مرد تاریخ خواندند که با فداکردن جان‌اش در تلاش یک افغانستان آزاد و متحد بود.
در کشورهای ترکیه، هند، امریکا تاجیکستان، ایران و چندین کشور دیگر نیز از سال‌روز شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود و هفتۀ شهید تجلیل به‌عمل آمده و شمار زیادی از مهاجران افغانستانی مقیم این کشورها با اشتراک در این برنامه به روح تمامی شهدای افغانستان دعا کردند و از جامعۀ جهانی خواستند تا افغانستان را در آوردن صلح و ثبات کمک و یاری کند.
احمدشاه مسعود درست ۱۷سال پیش توسط دو مرد عرب که خود را خبرنگار معرفی کرده‌بودند، در خواجه بهاوالدین ولایت تخار به‌شهادت رسید.
اکنون همه‌ساله در ۱۸سنبله در سال‌روز شهادت او در افغانستان رخصتی عمومی است و در بسیاری از کشورها از این روز توسط خارجی‌ها و افغانستانی‌های مهاجر تجلیلی صورت می‌گیرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.