تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه کابل

/

بیش از ۲۰۰ تن از دانشجویان دانشگاه کابل از یک هفته به این‌سو تحصن درسی کرده و خواستار اصلاحات هستند. آن‌ها می‌گویند که تبعیض و بی‌عدالتی در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه کابل، باید به پایان برسد.
تحصن‌کننده‌گان روز دوشنبه از نمایندگان پارلمان خواستند که به مشکلات‌شان رسیده‌گی کنند. آن‌ها گفتند که در غیر این صورت از روز سه شنبه، اعتصاب غذایی نامحدود را آغاز می‌کنند. این دانشجویان شعار «اصلاحات» را حمل می‌کردند و بر واژه «استبداد» چلیپا کشیده بودند.
جواهر یوسفی، یکی از تحصن‌کننده‌گان گفت که دانشجویان خواهان برکناری شماری از استادان دانشکده علوم اجتماعی از وظایف‌شان و انجام اصلاحات هستند: «ما به خاطر قانون شکنی و تعصباتی که در پوهنزی(دانشکده) جریان دارد و واقعاً برای ما غیرقابل تحمل شده، اعتراض کرده ایم».
در قطعنامه‌یی که توسط تحصن‌کننده‌گان به نشر رسید، آمده است که رییس و شماری از استادان علوم اجتماعی توانایی علمی تدریس را ندارند و از نظر اخلاقی و اکادمیک ضعیف هستند.
خانم یوسفی، دانشجوی متحصن گفت که رفتار سلیقه‌یی استادان با دانشجویان به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است: «تبعیض علیه همگی جریان دارد. علیه همه است، علیه یک قوم هم نیست».
خیر محمد عبیر، رییس نشرات وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت همراه با شماری از نمایندگان پارلمان تلاش دارد تا مشکلات موجود در دانشکده علوم اجتماعی را حل کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.