تخم‌های جدید حاصل مواد مخدر را افزایش داده است

گزارشگر:دوشنبه 26 قوس 1397 ۲۵ قوس ۱۳۹۷

mandegarماندگار: منبعی به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که گروه‌های مافیایی و تروریستی امسال با استفاده از تخم جدیدی، فصل حاصل‌برداری از مواد مخدر را افزایش داده اند.
بر اساس معلومات منبع، گروه‌های تروریستی و مافیایی پیش از این، سال یک‌بار از کشت مواد مخدر حاصل می‌گرفتند، اما با استفاده از تخم‌های جدید، قادر به حاصل‌گیری چهار نوبت در یک سال شده اند.
بر بنیاد گفته‌های منبع، گروه‌های مافیایی و تروریستی از تخم جدید در هلمند، فراه و کندهار استفاده می‌برند.
افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان سبب معتاد شدن بخش زیادی از جوانان به ویژه زنان شده است. براساس آمارهای اعلام شده از سوی مقامات دولت، بیش از ۳ میلیون تن در سراسر کشور معتاد به مواد مخدر هستند که این روند رو به افزایش نیز است.
این درحالی است که در گذشته، افغانستان فاقد انسان‌های معتاد بود. رسیده‌گی به امور درمانی و بازپروری معتادان در افغانستان، هزینۀ بسیار سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند که از عهدۀ آن خارج است.
ادامۀ تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، امنیت کشورهای منطقه را نیز به لحاظ امنیتی و اجتماعی به شدت به مخاطره انداخته است. علاوه بر همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی برای مقابله با فروشنده‌گان آن، برقراری صلح و امنیت در افغانستان نیز موجب می‌شود تا کشت خشخاش و تولید مواد مخدر در این کشور کاهش یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.