ترافیک‌ کابل: بی‌توجهی به قوانین ترافیکی سبب بی‌نظمی در شهر شده است

گزارشگر:شفیق نظری ۲۶ حوت ۱۳۹۷

مسوولان در مدیریت ترافیک شهر کابل می‌گویند که بی‌توجهی به قوانین ترافیک، سبب هرج و مرج در شهر کابل گردیده است.
برخی از مسوولان ترافیک با اشاره به چالش‌های موجود در شهر کابل می‌گویند که مردم و راننده‌گان هیچ‌ توجهی به قوانین ترافیکی ندارند و این سبب آشفته‌گی حالت شهر گردیده است.
mandegarآنان می‌گویند: ازدحام ترافیکی وضعیت شهر را آشفته و پیچیده ساخته است و تلاش‌های برای بهبود این وضعیت تا هنوز موثر تمام نشده است و در صورت اقدامات جدی روی دست گرفته نشود این چالش‌های افزایش خواهد یافت.
این مسوولان ترافیکی که نمی‌خواهند در این گزارش نام از آنان گرفته شود، نبود اشاره‌های رهنمایی ترافیک در برخی از جاده‌ها، بی‌توجهی راننده‌گان به قوانین از چالش‌های عمدۀ ترافیکی در شهر کابل می‌دانند.
آنان وجود هرگونۀ مشکلات ترافیکی را پذیرفته مگر تأکید دارند که تا زمانی که راننده‌گان دوره‌های آموزشی را به گونۀ نظری و عملی فرا نگیرند، مستحق جواز راننده‌گی نشده و اجازه گشت‌وگذا را در شهر ندارند.
مسوولان در مدیریت ترافیک شهر کابل از نظارت دوامدار ترافیکی درجاده‌ها سخن می‌گوید و اضافه می‌کنند که اسناد ترافیکی وسایط راننده‌ها را بصورت دقیق برسی می‌کنند.
آنان می‌گویند: تاکنون دها موتر و وسایطه بدون مجوز قانونی که وارد شهر شده‌ است از طرف آنان متوقف گردیده و این چنین وسایط سبب مختل شدن وضعیت در شهر شده است.
این مسوولان تأکید می‌کنند شمار زیاد این عراده‌جات از طرف ریاست ترافیک جمع‌آوری شده‌اند، اما برخی از این وسایط هنوز هم وجود دارد که بیشتر مربوط گروه‌های مافیایی و قاچاقچیان می‌شود.
در همین‌حال، برخی از شهروندان کابل با اشاره به تراکم ازدهام ترافیکی در شهر کابل، از مسوولان ترافیکی می‌خواهند برنامه‌های منظم را روی دست گرفته و مردم را به ارج‌گزاری قانون ترغیب کند.
آنان شهرداری کابل را در امر تنظیم شهری ناتوان خوانده و با انتقاد تند می‌گویند: شهرداری کابل خود فاقد یک برنامۀ منظم شهری است.
عبدالهادی رحیمی، باشندۀ‌ کابل با انتقاد از انتقال مدیریت ترافیک از چارچوب وزارت داخله به شهرداری کابل می‌گوید: شهرداری چگونه می‌تواند کار پولیس رامدیریت کند و به مشکلات ترافیکی رسیده‌گی کند؟
این باشنده کابل می‌افزاید: «ازدحام نفوس، تراکم وسایط نقلیه، نبود پارکینگ مناسب برای موترهای شهری و نیز کم عرض بودن جاده‌ها از جمله مشکلات اساسی‌اند که در واقع برنامه‌های ترافیک شهر کابل را مختل ساخته است».
او از مسوولان شهرداری و ترافیک‌ها خواست تا در راستای حل مشکلات ترافیکی صادقانه عمل کنند و به دلیل دریافت مقدار پول ناچیز از راننده گان، باعث افزایش بی‌نظمی و راه‌بندان در جاده‌ها نشوند.
سید امین جلالی، باشندۀ ناحیه ششم شهر کابل می‌گوید: «دولت باید مکان مناسبی را برای دست فروشان آماده نماید تا کسبه‌کاران بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار شده و برای خانواده‌ها‏ی خود نان پیدا کنند».
او با بیان این‌که شهروندان نیز باید برای بر طرف نمودن مشکلات ترافیکی مسوولیت پذیر باشند، گفت: در این راستا علاوه بر مسوولان و پولیس ترافیک، مردم نیز باید با رعایت قوانین ترافیکی و شهری از مشکلات ترافیکی بکاهند.
به تاریخ ۸ عقرب سال گذشته با امضا تفاهم‌نامه میان وزارت داخله، وزارت شهرسازی و شهرداری کابل، مسوولیت مدیریت ترافیک شهر کابل رسما به شهرداری کابل واگذار شد.
همچنان، شهرداری کابل تعهد کرده بود که برای بهبود وضعیت در شهرکابل اقدام جدی روی دست گرفته و وضعیت شهر را سرو سامان خواهد داد.
مسوولان در شهرداری کابل گفته بودند: با ایجاد نقشه‌های گرافیکی شهر کابل سیستم حمل و نقل، توسعه پیاده‌روها و تعین مکان مناسب برای دست فروشان را روی دست داشته و در بهبود وضعیت شهر بگونه جدی اقدام خواهند کرد.
اما دیده می‌شود شهرداری کابل تا اکنون به آنچه که در تعهدات شان برای باشنده‌گان کابل کرده بودند عمل‌نکرده و بی‌توجهی شان سبب آن شده است تا مشکلات ترافیکی همه روزه بیشتر شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.