«تصمیم بر حذف فیزیکی‌ام دارند» (شهید مسعود)

/

پس از ملاقات‌های متواتر و طولانی با اعضای پارلمان اروپایی در استراسبورگ، همین که چاشت روز موقع یافت، به قدم زدن به دور پارلمان در کنار رودخانه پرداخت. پکول خود را از سر برداشت و به دست گرفت، به من نزدیک شد و به آهسته‌گی پرسید: «وسایل امنیتی را بلد هستی؟» تکان خوردم mnandegar-3که عجب! آمرصاحب هیچگاهی از من چنین سوالی نکرده بود.
گفتم: «نه چندان.» کنجکاو شدم؛ زود سوال کردم که «چطور؟» گفت: «دشمن از شکستن مقاومت مأیوس گردیده است. نزدیک احساس می‌کنم تصمیم بر حذف فیزیکی ام دارند.»
چند ثانیه مکث کرد و ادامه داد: «وقتی برگشتی، ببین، چه نوع وسایل امنیتی پیدا می‌شود، به من خبر بده!»
گفتم: «حتماً!»
در جریان جست‌وجوی وسایل امنیتی در لندن بودم که خبر شهادتش رسید.

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.