تعرفۀ سگرت ۱۰۰ درصدی شد

گزارشگر:سه شنبه 23 عقرب 1396 ۲۲ عقرب ۱۳۹۶

mandegar-3مجلس نماینده‎گان با تعدیل قانون منع استفاده از محصولات تنباکو، تعرفۀ سگرت را ۱۰۰ درصد از اصل قیمت افزایش داد.
طرح تعدیل قانون محصولات تنباکو از سوی کمیسیون مالی و بودجه به نشست روز دوشنبه (۲۲ عقرب) مجلس ارایه شد که اکثریت نماینده‎گان با وضع مالیه ۱۰۰ درصدی بر اصل قیمت سگرت، موافقت کردند.
افزایش تعرفه گمرکی سگرت از سوی برخی نماینده‎گان مجلس ۳۰۰ درصد اصل قیمت پیشنهاد شده بود؛ اما، عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در کمیسیون مشترک مجلس روی این مساله بحث زیاد صورت گرفت و سرانجام به افزایش ۱۰۰ در صدی محصول گمرکی توافق صورت گرفته است.
آقای محسنی افزود که افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه گمرکی سگرت زمینه قاچاق را در کشور فراهم کرده و در آن صورت دولت نمی‌تواند هیچ درآمدی از واردات سگرت به دست آورد.
سر انجام رییس مجلس افزایش ۱۰۰ درصدی و ۳۰۰ درصدی را به رای گیری گذاشت که اکثر نماینده‎گان به ازدیاد صد درصدی تعرفه سگرت رای موافق دادند.
گفتنی است که قانون منع استفاده از محصولات تنباکو در سال ۱۳۹۳ از سوی شورای تصویب شده است و پس از آن، این قانون دوبار تعدیل شده است.
در ابتدا، محصول سگرت الی ۵۰ درصد تعیین شده بود که وزارت مالیه ۲۰ درصد تعرفه گمرکی را تعیین کرده بود؛ اما پس از آن، نماینده‎گان مجلس در یک طرح تعدیلی افزایش صد درصدی بر تعرفه گمرکی سگرت را پیشنهاد کردند که از سوی مجلس تصویب شد. این طرح در مسیر راه میان مجلس و حکومت نادرک شد و هنوز به اجرا گذاشته نشده است.
طرح تعدیلی که امروز پیشنهاد شد نیز از سوی نماینده‎گان پیشنهاد شده است.
تجارت سگرت در افغانستان در آمد زیادی دارد و اکثر مردم افغانستان از این محصول تنباکو استفاده می کنند؛ اما نماینده‎گان مجلس می‌گویند که برای کاهش مصرف سیگار باید تعرفه این محصول بلند برده شود. تعرفه سگرت در سایر کشورهای جهانی نیز چندین برابر افغانستان بلند است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.