تـرکیه؛ مهـاجـرت پُرخطـر!

گزارشگر:نازیلا نذیر ۲۶ قوس ۱۳۹۸

قاچاقبران انسان با دروغ‌های شاخ‌دار و با نشان دادن باغ‌های سرخ و سبز مردم افغانستان را فریب می‌دهند.
شماری از جوانان و خانواده‌ها، از چهار سال به این‌سو به دلایل مختلف، به نسبت بیکاری، ناامیدی، مشکل اقتصادی و ناامنی، دست به مهاجرت به کشور‌های همسایه زده و از آنجا می‌خواهند به اروپا و امریکا بروند، اما این سفر پُر خطر به قیمت جان و زنده‌گی‌شان تمام می‌شود.
mandegarاخیراً گزارش‌های از کشور ترکیه می‌رسد که دولت این کشور مهاجرین مقیم آن کشور را از شهرهای مختلف جمع‌آوری و رد مرز می‌کنند.
یک‌تن از مقامات سفارت افغانستان مقیم در ترکیه گفت: در این اواخر هر هفته ۷۰۰ تا یک‌هزار نفر که با صد مشکل خود را به ترکیه می‌رسانند، از این کشور کشیده شده و به افغانستان انتقال می‌شوند.
قرار گزارش‌های سفارت افغانستان مقیم شهر استانبول، تنها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی به تعداد ۶۴۰۰۰ هزار نفر افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد خاک ترکیه شده بودند، دوباره به افغانستان برگشت داده شدند.
طبق اطلاع خبرنگار روزنامۀ ماندگار ۸۰۰ تن شهروند افغانستان در زندانِ «مال تپه» به اتهام‌های گوناگون زندانی می‌باشند.
همچنان در جریان سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خورشیدی به تعداد سی‌صد نفر نفر در حوادث مختلف جان باخته اند.
قاچاقبران انسان در راه فریب آدم‌های نیازمند این سرزمین دست و آستین برزده و خانواده‌های بی‌خبر را با حیله‌های مختلف فریفته و در رنج و محنت بزرگی گرفتار می‌سازند. اما وزارت‌های مسوول در این زمینه تا کنون هیچ اقدامی نکرده اند.
وضعیت پناهجویان در شهرهای مختلف ترکیه خیلی اسفبار و غم‌انگیز است.
تعداد زیای از خانواده‌ها با از دست دادن مرد خانواده وضعیت رقت‌باری دارند؛ همچنان گفته شد خانواده‌های اند که زنان و دختران شان‌را قاچاقبران انسان، با حیله و تذویر با خود برده واین خانواده‌ها از سرنوشت آنها هیچ‌گونه اطلاعی در دست ندارند.
یکتن از کارمندان عالی رتبه وزارت خارجه افغانستان گفت: با وجود دادن گزارش‌های مستند و ارایه آن به مقامات وزارت امور مهاجرین، اما تا کنون هیچ‌گونه اقدامی صورت نه گرفته است.
گزارش‌های مستندی هم وجود دارد که شماری از شهروندان افغانستان به شکل فجیعی در این کشور کشته شده اند، اما از قاتلین و جنایتکاران این موارد خیری در دست نیست.
قاچاقبران برای تبلیغ و تشویق جوانان با فیسبوک‌های جعلی و راه‌های مختلف مردم ما را اغوا کرده و از این مدرک پول‌های خیلی کلانی را به جیب می‌زنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.