تفاهم میان ۲۰ حزب و ایتلاف سیاسی تحول بزرگ در رشد دموکراسی است

/

یکی از اعضای ایتلاف ملی افغانستان، با اشاره به این که ۲۰ حزب و ایتلاف بزرگ کشور “منشور دموکراسی” را امضا نموده اند،‌ خاطر نشان کرد: هدف اصلی امضای منشور دموکراسی، رسیده‌گی به مشکلات افغانستان  است.
محمود صیقل، عضو ایتلاف ملی افغانستان در صحبتی با جمهور گفت: “ایجاد یک تفاهم و یک‌جا شدن ۲۰ حزب و ایتلاف سیاسی، یک تحول بزرگ برای رشد دموکراسی در افغانستان طی ۱۱ سال گذشته است.”
این کارشناس امور سیاسی تصریح نمود: برخی مدعی بودند که در افغانستان دموکراسی رشد نخواهد کرد، اما اکنون با گذشت ۱۱ سال، ۲۰ حزب و ایتلاف سیاسی کشور، در یک فضای دوستی و صمیمیت تفاهمنامه‌یی تحت عنوان “منشور دموکراسی” صادر کردند که در آن چند مساله مهم ذکر شده است.
وی افزود: حفظ ارزش‌های اساسی مندرج در قانون اساسی، پروسه صلح، انتخابات شفاف و حقوق شهروندان از جمله مواردی است که در این منشور تذکر رفته است.
صیقل با بیان این که، یکی از خواسته‌های آنان برگزاری انتخابات شفاف و به دور از تقلب و تخلف در سال ۲۰۱۴  است، اظهار داشت: این منشور بر تقویت نقش احزاب در رشد دموکراسی در افغانستان، نقش فعال قوه قضاییه و برچیدن بستر فساد پافشاری می‌کند.
به گفته این تحلیلگر امور سیاسی، این منشور از شورای ملی می‌خواهد که توجه جدی بر نظارت از عملکردهای حکومت و تصویب قوانین ــ به خصوص ۲ قانون بسیار مهم، چون قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مسقل انتخابات و قانون انتخابات ــ داشته باشد.
وی ایجاد چنین منشوری را یک گام بسیار مثبت ارزیابی کرده و خاطر نشان ساخت:  “بر مراجعی که تلاش می‌کنند انتخابات افغانستان را برهم بزنند،‌ باید فشار صورت گیرد.”
صیقل در رابطه به تاثیر این اقدام گفت: این اقدام به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که احزاب و ایتلاف های سیاسی در افغانستان، به این حد رسیده اند که می‌توانند با هم تفاهم کرده و بالای مسایل مهم کار کنند.
این آگاه امور سیاسی بر این باور است که اقدام اخیرآن‌ها، همچنین این پیام را به جهانیان می‌دهد که احزاب و ایتلاف‌های سیاسی در افغانستان رشد کرده اند و سرانجام دموکراسی در این کشور عملی خواهد شد.
این عضو ایتلاف ملی همچنین افزود: در رشد دموکراسی، هم حکومت هم اپوزیسیون سیاسی و هم جامعه مدنی می‌تواند نقش داشته و برای رشد دموکراسی دست به دست هم بدهند، تا دموکراسی در افغانستان عملی شود.
وی دلیل یک جا شدن این احزاب و ائتلاف های سیاسی را ضعف حاکمیت قانون، فساد اداری، حکومت داری ضعیف و برهم خوردن اوضاع امنیتی کشور عنوان کرده و تصریح نمود: “این اتفاقات باعث شد که احزاب و ایتلاف‌های سیاسی مختلف، تکانی خورده و به هم نزدیک شوند و به صفت نخبگان و مغزهای متفکر افغانستان، دیدگاه های خود را با یکدیگر شریک کنند.”
گفتنی‌ست که روز گذشته، تشکیل شورای همآهنگی احزاب و ایتلاف‌های سیاسی افغانستان، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل، با حضور سران ۲۰ حزب و ایتلاف سیاسی اعلام موجودیت نمود.
همچنین قابل یاد آوریست که دو ایتلاف بزرگ، ایتلاف ملی و جبهه ملی افغانستان و ۱۸ حزب سیاسی در این نشست دور هم آمده و منشور دموکراسی را به حیث اهداف و اصول همکاری و فعالیت های مشترک شان به امضا رساندند.

اشتراک گذاري با دوستان :