تفویض صلاحیت‌های گسترده به اصلاحات اداری

چهار شنبه 21 سرطان 1396/

mandegar-3رییس‌ حکومت وحدت ملی، طی فرمانی اختیارات و صلاحیت‌های گسترده‌یی به کمیسیون اصلاحات اداری داده است.
کمیسیون اصلاحات اداری مسوول ریفورم و تغییر در نهادهای خدمات ملکی است. اما این کمیسیون از دو و نیم سال بدین‌سو به یک نهاد فلج و فاقد صلاحیت مبدل شده بود.
به تازه‌گی نادر نادری در ریاست و برخی از جوانان در جایگاه کمیشنران این کمیسیون به کار آغاز کردند.
پس از آن، اشرف‌غنی تمام صلاحیت‌های تشکیلاتی و استخدام را به کمیسیون اصلاحات اداری واگذار کرده است. حتا تعیین کارمندان دادستانی کل، وزارت خارجه و شهرداری‌ها که پیش از این شامل پروسۀ اصلاحات اداری و ریفورم نبود، به کمیسیون تفویض شده است.
برخی از آگاهان می‌گویند که رییس‌جمهور در واگذاری صلاحیت‌ها به کمیسیون اصلاحات اداری، اقدام سیاسی و گروهی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.