تقویم انتخابات اعلام شد

گزارشگر:دوشنبه 3 ثور 1397 ۲ ثور ۱۳۹۷

mandegar-3کمیسیون انتخابات، تقویم انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام کرد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات، روز یکشنبه (۲ ثور) در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون انتخابات به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول، گام‌های اساسی را بر می‌دارد.
آقای صیاد گفت که در حال حاضر روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان در شهرها جریان داشته و فهرست کامل رای دهندگان به تاریخ بیست و سوم اسد سال ۱۳۹۷ اعلام می‌شود.
آقای صیاد بیان داشت که از بیست و پنجم حمل تا یازدهم سرطان به شکایات و اعتراضاتی که در زمینه روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان ثبت می‌شود؛ از سوی کمیسیون شکایات انتخابات رسیدگی می‌شود.
رییس کمیسیون انتخابات گفت که ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها از پنجم جوزا آغاز شده و تا بیست و دوم جوزا ادامه خواهد داشت.
بربنیاد تقویم انتخابات کمیسیون انتخابات، بررسی معلومات نامزدان انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها از ششم جوزا آغاز شده و تا ششم سرطان ادامه خواهد داشت و سرانجام فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات به روز هفتم سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام خواهد شد.
آقای صیاد گفت که پس از نشر فهرست ابتدایی تا نهم سرطان برای نامزدان انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها، فرصت داده می‌شوند تا اعتراضات و شکایات‌شان را در زمینه رد صلاحیت‌شان ثبت نمایند.
براساس این زمان‌بندی؛ نامزدان انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها از هشتم سرطان تا دهم اسد می‌توانند از نامزدی‌شان در این انتخابات انصراف دهند.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به تاریخ دوازدهم اسد، فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی و شورای‌های ولسوالی اعلام می‌شود. آقای صیاد گفت که نهایی سازی مراکز رای دهی از لحاظ امنیتی به دوم سرطان صورت خواهد گرفت.
کمیسیون انتخابات؛ از ۶ میزان تا ۲۵ میزان را دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات پارلمانی، و از ۱۱ میزان تا ۲۵ میزان را دوره مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها اعلام کرده است.
آقای صیاد گفت که از تاریخ بیست و ششم میزان تا بیست و هفتم میزان دوره سکوت بوده و هیچ یکی از نامزدان حق فعالیت‌های انتخاباتی را ندارند. براساس، این زمان بندی انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به روز ۲۸ میزان برگزار خواهد شد.
کمیسیون انتخابات، از ۲۸ میزان تا ۱۸ عقرب، آرای مردمی را جمع آوردی نموده و به تاریخ ۱۹ عقرب نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی و به تاریخ ۱۸ قوس نتایج ابتدایی انتخابات شورا‌های ولسوالی‌ها را اعلام می‌کند.
کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که نامزدان انتخابات پارلمانی؛ می‌توانند شکایت شان در زمینه نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را از بیست تا بیست و یکم عقرب ثبت نمایند ونیز نامزدان شوراهای ولسوالی‌ها، می‌توانند شکایت شان در زمنیه نتایج ابتدایی این انتخابات را به تاریخ هفده ام تا بیستم قوس ثبت کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.