تلاش‌ها برای ساده‌سازی دسترسی مردم افغانستان به عدالت

گزارشگر:دو شنبه 9 اسد 1396 ۸ اسد ۱۳۹۶

ادارۀ توسعۀ جهانی آمریکا «USAID» تفاهم‌نامه‌یی را به هدف عملی‌کردن برنامۀ دسترسی مردم افغانستان به عدالت با وزارت عدلیه کشور به ارزش ۶۸٫۲ میلیون دالر آمریکایی امضا کرد.
بر بنیاد این تفاهم‌نامه، ادارۀ توسعۀ جهانی آمریکا مکلف است تا در کنار آموزش فنی برای کارمندان وزارت عدلیه، بخش حقوق این وزارت را نیز آموزش mandegare-3حرفه‌یی دهد.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه روز یک‌شنبه حین امضای این تفاهم‌نامه می‌گوید، آنان امیدوارند که با عملی‌شدن این برنامه نهادهای عدلی و قضایی به ویژه ریاست حقوق دستاوردهای خوبی داشته باشند.
به گفتۀ او، عملی‌شدن این برنامه در تأمین و دسترسی ساده به عدالت، سودمند است.
ریچارد اچ ریلی، معاون سفارت آمریکا در افغانستان نیز این تفاهم‌نامه را ارزنده خوانده می‌گوید، دسترسی ساده و دریافت راه حل قانونی انتظار اساسی مردم افغانستان از این برنامه است.
به گفتۀ آقای ریلی، آنان حمایت مالی و فنی‌شان را از برنامۀ عدالت بیشتر می‌سازند که این کار دسترسی مردم افغانستان را برای دریافت مشوره‌های حقوقی ساده ساخته و در حل پرونده‌های حقوقی نیز آنان را کمک می‌کند.
ارایۀ مشوره‌های حقوقی رایگان و آگاهی عامه، هماهنگی میان نهادهای عدلی و قضایی مسایل حقوق بشری از اهداف اساسی برنامۀ دسترسی مردم افغانستان به عدالت، می‌باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.