تنـها دکۀ فـروش روزنامـه‌ در کابـل بسته شـد!

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۲۴ ثور ۱۳۹۸

تنها دکۀ فروش روزنامه‌ها در کابل مسدود شده است. مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که علت مسدود شدن تنها دکۀ فروش روزنامه‌ها در کابل را تهدیدهای امنیتیِ می‌دانند که از این ناحیه به این وزارت متصور بوده است.
سیدجعفر راستین، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که به دلیل متصل بودن این دکه با دیوار وزارت اطلاعات و فرهنگ، تهدیدهایی از آن ناحیه متوجه وزارت بود و به همین دلیل، این دکه را مسدود کرده اند.
mandegarدکۀ روزنامه فروشی بیهقی در همسایه‌گی وزارت اطلاعات و فرهنگ و در منطقۀ مشهور به «سر زیرزمینی» موقعیت داشت و تنها مکانی بود که شهروندان برای دریافت روزنامه به آنجا مراجعه می‌کردند.
سیدجعفر راستین می‌گوید که دکه بیهقی به انبارخانۀ کتاب مبدل شده و اطراف این دکه را با سنگ‌های امنیتی مسدود کرده اند، زیرا به گفتۀ او: «از این ناحیه وزارت اطلاعات و فرهنگ به شدت زیر تهدید بود و ممکن از آنجا به ما حمله می‌شد».
رییس نشرات وزارت فرهنگ بیان می‌دارد که تصمیم بسته کردن این دکه برای شان «بسیار سنگین» بود و نیز گزینۀ دیگری برای رفع این تهدید روی دست نداشتند. او اما اظهار می‌دارد که بدیل این دکه را به‌زودی فعال کرده اند.
آقای راستین گفت که دکۀ دیگری از شاخۀ بیهقی در دانشگاه پلی‌تخنیک که پیش از این غیرفعال بوده را فعال ساخته اند و تمام کارمندان این روزنامه‌فروشی آنجا انتقال پیدا کرده و مستقر شده اند.
گفتنی است که سال‌ها پیش، شمار زیادی از غرفه‌های فروش روزنامه‌های بیهقی در نقاط مختلف کابل وجود داشت و شهروندان می‌توانستند از این نشانی‌ها روزنامه‌ها و نشریات را به دست آورند، اما در سال‌های اخیر بخش زیادی از این دکه‌ها یا برداشته شدند و یا هم به دلایل نامعلوم بسته گردیدند.
دکۀ بیهقی در کنار وزارت اطلاعات و فرهنگ، تنها دکۀ روزنامه‌فروشی باقی مانده در سراسر کابل بود که با مشکلات فراوان به حیات خود ادامه داده بود و شهروندان از آنجا روزنامه به دست می‌آوردند. دکۀ بیهقی پس از حادثه‌یی که اخیراً بر وزارت مخابرات و تکنالوژی رخ داد، مسدود شد.
به تاریخ ۳۱ حمل ماه گذشته، گروهی از مهاجمان بر وزارت مخابرات و تکنالوژی حمله کردند که وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در همجواری این وزارت موقعیت دارد. ساختمان‌های این دو وزارت به گونه‌یی همجواری دارند که اگر تهدیدی متوجه یکی از این وزارت‌خانه‌ها شود، قطعاً وزارت دیگر نیز از آن آسیب می‌بیند.
وجود دکه‌های روزنامه‌فروشی و مراجع فروش روزنامه و مجله‌ها تأثیر فراوانی بر فرهنگ روزنامه‌خوانی و در مجموع مطالعه در کشور دارد. پایین بودن سطح روزنامه‌خوانی در کشور نیز بی‌گمان ربط مستقیم به نبود چنین دکه‌هایی دارد.
رسانه‌ها نقش شایسته و تعیین کننده‌یی در بلند بردن سطح آگاهی مردم و جامعه دارد. از این میان، نشریه‌ها و رسانه‌های چاپی در بلند بردن سواد شهروندان به ویژه دانشجویان اهمیت قابل ملاحظه‌یی دارد و ذهن دانشجو و شهروند را جست‌وجوگر و پرسش‌گر بار می‌آورد، بناءً وجود مراکز فروش و دسترسی به این رسانه‌ها نیز از همین جهت با اهمیت و ارزشمند تلقی می‌شود.
یکی از ویژه‌گی‌ها جوامع توسعه‌یافته و کشورهای جهان اول، روزنامه‌خوانی است. بربنیاد گزارش‌ها، در جوامع توسعه‌یافته شهروندان ممکن صرف صبحانه را فراموش کنند، اما روزنامه خواندن را فراموش نمی‌کنند.
در افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان و به یُمن حکومت جدید، رسانه‌های فراوان تصویری، شنیداری و چاپی آغاز به فعالیت کردند. هر کدام از این رسانه‌ها مخاطبان خاص خودشان را دارد. در این میان، رسانه‌ها چاپی مخاطبان ویژه‌یی خود را بیشتر در میان جامعۀ فرهنگی و دانشجویی افغانستان دارد.
بربنیاد گزارش‌ها و پژوهش‌هایی که انجام شده است، نشریه‌های چاپی با تیراژ بسیار کم چاپ می‌شوند و مخاطبان بسیار کمی دارد. یکی از عوامل کم‌تیراژ بودن رسانه‌های چاپی هم نبود دکه‌ها و مراجع مشخص برای فروش این نشریه‌ها عنوان شده است.
بناءً بر مسوولان دولت است تا مراجع فروش روزنامه‌ها را در قدم نخست در شهر کابل بیشتر کند و در قدم‌های بعدی، تمام افغانستان را زیر پوشش فروش روزنامه‌ها قرار دهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.