توزیع پاسپورت کمپیوتری آغاز شد

۴ حمل ۱۳۹۲

وزارت داخله افغانستان صدور پاسپورت و ویزۀ جدید کمپیوتری را آغاز کرد. مقام‌ها در این وزارت می‌گویند پاسپورت جدید با معیارهای جهانی مطابقت دارد.
افغانستان یکی از معدود کشورهایی است که تاکنون از پاسپورت غیرکمپیوتری استفاده می‌کند. اما پاسپورت جدید با معیارهای «سازمان هوانوردی ملکی» یا «ایکاو» مطابقت دارند. هزینّ تهیه این پاسپورت از سوی استرالیا پرداخت شده و بیش از پنج و نیم میلیون دالر برای تهیه آن مصرف شده است.
سید احمد ناصر هاشمی، رییس اداره پاسپورت وزارت داخله روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «پاسپورت تنها یک مجوز سفر نه بلکه اعتبار، حیثیت، آبرو و عزت یک کشور است».
این مقام وزارت داخله گفت پیش از این افغان‌ها هنگام سفر در کشورهای خارجی در هر محل چک و کنترل اسناد سفر، از ۲۰ تا ۳۵ دقیقه انتظار می‌کشیدند. اما پس از این، افغان‌ها نیز مانند شهروندان سایر کشورها، از امتیاز پاسپورت معیاری استفاده خواهند کرد.
توزیع پاسپورت کمپیوتری از شهر کابل آغاز می‌شود و دو سال زمان می‌برد تا در تمام ولایات افغانستان توزیع گردد.
رییس اداره پاسپورت گفت: «روند تازه آغاز شده و ظرفیت آن را فعلاً داریم که روزانه تا پنج صد جلد در کابل توزیع کنیم. این برنامه که در کابل تکمیل شده، در ولایات و واحدهای اداری ما هم تکمیل می‌شود. مشخصات متقاضی به صورت الکترونیکی به ریاست پاسپورت می‌آید و این ریاست بعد از طی مراحل، چاپ می‌کند و بعد توسط پست سریع به ولایات روان می‌کند».
سو استفاده از پاسپورت
وزارت داخله افغانستان می‌گوید نبود پاسپورت کمپیوتری سبب شده بود تا هر شخص بتواند تا پنج پاسپورت به دست آورد. آقای هاشمی گفت شهروندان خارجی نیز می‌توانستند بدون تثبیت هویت به صورت غیرقانونی پاسپورت به دست آورند و از آن استفاده کنند. او گفت بنا بر همین دلایل، پاسپورت قبلی در بسیاری از کشورها فاقد اعتبار بودند و هیچ کشوری ویزای شهروندان افغان را قبول نداشت.
مقام های وزارت داخله گفتند پاسپورت دستنویس تا زمانی که توزیع پاسپورت کمپیوتری تکمیل نشده، دارای اعتبار هستند.
رییس پاسپورت گفت کارمندان اداره‌های پاسپورت در کابل و ولایات شیوه های صدور و توزیع پاسپورت کمپیوتری را آموزش دیده اند و می توانند روند آن را به خوبی به پیش ببرند.
شهروندان افغانستان از فساد، کندکاری، کارشکنی و شیوه های غیرمعیاری فعالیت اداره های پاسپورت همواره شکایت کرده اند. پیش از این تمام مراحل اداری پاسپورت از یک اداره با اداره های دیگر توسط مکتوب طی مراحل می‌شد. این مساله سبب شده بود تا مردم هفته‌ها و ماه‌ها برای گرفتن یک جلد پاسپورت سرگردان شوند. اما حالا مقام‌ها وعده دادند که این مشکلات پس از این رفع خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.