تکت انتخاباتی «مردم‌سالاری و حاکمیت قانون» چرا از هم پاشید؟

/

mandegarهموطنان رنجدید!
به عنوان خدمتگار و مدافع راستین شما در امتداد تقریباً دو دهۀ پسین مبارزه‌ام را با عالمی از مشکلات و حتا مشکلات جدی اقتصادی در برابر اشخاص، حلقات فاسد، جاسوس و نفاق‌افگن بهخاطر ایجاد عدالت اجتماعی بدون هراس و معامله‌گری ادامه داده‌ام.
در مسیر مبارزه با حالات دشوار، توطیه‌ها و دسایس پیهم رو بهرو بوده‌ام که تسلیم نشدم. با این پیشینۀ روشن مبارزه که همه می‌دانید و بر اساس پیشنهاد محترم نورالحق علومی که یکی از شخصیت‌های نیک‌نام برایم محسوب می‌شد، در سمت معاونیت نخست تیم (مردم‌سالاری و حاکمیت قانون) بهریاست جناب محترم نورالحق علومی وارد مبارزات انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ شدم، با آنکه باورمند به برگزاری انتخابات شفاف و عالانه نبودم، اما متعهد و باورمند بودم که از تریبون این انتخابات برعلاوه استفاده و تلاش برای پیروزی در انتخابات در جهت بیداری مردم نجیب افغانستان بهخاطر قضاوت بالای نظام‌های سیاسی پنجاه سال پسین، استفاده کرده ادای دین نمایم. قبل از اختتام این مسیر
جناب محترم نورالحق علومی با تیمِ دولت‌ساز پیوستند.

هموطنان عزیز!
قبلاً با نشر اعلامیه مخالفت و عدم پیوستن خودم را به تیمِ دولت‌ساز به آگاهی شما رسانیده بودم و اکنون نیز یک‌بار دیگر جهت آگاهی مزید هموطنان عزیز، رفقا، همکاران و هوادارانم در سراسر کشور بر علاوه از اینکه در تیمِ دولت‌ساز به ریاست جناب اشرف غنی نپیوسته‌ام در این انتخابات بی‌طرفی‌ام را حفظ کرده از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کنم و نگرانی شدید خودم را از مهندسی و تقلب گسترده در انتخاباتِ ۶ میزان که مسلماً کشور را بهطرف جنگِ خطرناک خواهد برد، شریک می‌کنم. بنابرین از شریک‌های استراتژیک افغانستان و مجاری بین‌المللی که برای حفظ ثبات افغانستان متعهد هستند بهطور جدی می‌خواهم تا جلو تقلبات گسترده و سازمان یافته را گرفته، افغانستان را از رفتن به بحران خطرناک نجات دهند.

بشیر احمد بیژن، ۳ میزان ۱۳۹۸

اشتراک گذاري با دوستان :