تیفا: برگزاری انتخابات بدون اصلاحات و اعتمادسازی دشوار است

دوشنبه 14 جدی 1394/

mandegar-3با توجه به این‌که گفته می‌شود انتخابات پارلمانی در سال آینده برگزار خواهد شد؛ آگاهان تاکید می‌دارند که ضرورت ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی و اعتمادسازی برای مردم، دارای اهمیتِ ویژه‌ است.
محمد اشرف‌غنی، رییس جمهور کشور به تاریخ ۹ جدی اعلام داشت که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در فصل‌های تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد؛ اما به باور آگاهان امور این امر زمانی ممکن خواهد بود که اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی وارد شود؛ در غیر این صورت با بی اعتمادی عمومی روبهرو بوده و چه بسا غیر از بحران پیامد دیگری برای کشور در برنداشته باشد.
فرصت اندکی به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باقی مانده است و از سویی هم، تعهد بر این است که انتخابات آینده باید شفاف برگزار شود.
معیار لازم که روند انتخابات کشور را شفاف و قابل اعتماد خواهد ساخت؛ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، حل مسایل سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی و تعین کمشنران جدید برای کمیسیون‌های انتخاباتی و دیگر موضوعاتی می‌باشد؛ اما تاهنوز آنچه که به چشم می خورد هیچ یک از این مسایل حل نشده و هنوز هیچگونه پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته است؛ اما رییس جمهور کشور تاکید دارد که سال آینده در فصل گرما انتخابات برگزار شود.
نعیم ایوب زاده، رییس تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان می گوید: «قبل از این که انتخابات برگزار شود؛ باید اصلاحات صورت بگیرد؛ امنیت باشد، بودجه باشد و اعتمادسازی صورت بگیرد؛ تا زمانی که همچون فضایی فراهم نشده برگزاری هر نوع انتخابات دشوار است».
آقای ایوب زاده می‌گوید که تاکنون تاریخ دقیق برگزاری انتخابات مشخص نشده است؛ اما رییس جمهور تاکید دارد که تقویم انتخابات مشخص و نحوه برگزاری انتخاباتی اعلام گردد.
به باور کارشناسان، از آنجایی که کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۹۳ با کوتاهی در انجام وظایف خود زمینه بروز تقلب را فراهم و فشارهای اقتصادی کلانی را به مردم تحمیل کردند؛ انجام برخی اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و قانون انتخابات ضروری می باشد.
آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از دیگر معیارهای لازم برای آوردن اصلاحات در روند انتخابات می‌باشد؛ اما فرمانی که رییس جمهور غنی به منظور تعدیل برخی از مواد این قانون به مجلس نماینده‌گان فرستاده بود از سوی پارلمان رد شده است.
برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور یکی از تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی به مردم و جامعه جهانی می‌باشد؛ اما در شرایط فعلی افغانستان روشن نیست که همچون انتخاباتی برگزار خواهد شد یا خیر.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.