تیم‌های انتخاباتی: مذاکره‎یی با نماینده‎گان حکمتیار نداشته‎ایم

15 اسد 1393/

غیرت بهیر سخنگوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به رسانه‌ها گفته است که این حزب با هر دو ستاد انتخاباتی تماس‌هایی داشته‌اند و نامه‌هایی فرستاده‌اند تا هر دو نامزد را تشویق نمایند که از کشمکش‌ها دست بکشند.
آقای غیرت بهیر گفته است که هیت‌های این حزب برای مذاکره با تیم‌های انتخاباتی به افغانستان آمده‌اند.
اما تیم‌های انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم، هر نوع مذاکره را با هیأت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار رد می‌نمایند و می‌گویند که هیچ نوع دیداری با هیت حزب اسلامی حکمتیار نداشته‌اند.mnandegar-3
فیض‌الله ذکی، سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزی گفت که مدت‌ها قبل که غیرت بهیر به کابل آمده بود، با تیم آن‌ها یک سلسله صحبت‌های مقدماتی داشت و تبادل نظرهایی در مورد رسیدن به یک صلح پایدار در افغانستان نیز صورت گرفته بود.
او افزود که بعد از آن ملاقات تا حال کدام ملاقاتی صورت نگرفته و اخیراً کدام هیأتی بلندپایه آن حزب به کابل سفر نکرده است.
آقای ذکی گفت: «اما آن‌چه که مربوط به آینده می‌شود بدون تردید رسیدن به یک صلح پایدار از طریق مذاکرات سیاسی یکی از اولویت‌های تیم ما می‌باشد و با هر نیرو سیاسی‌یی که آماده آغاز مذاکرات و صحبت در این مورد باشند با کمال حسن نیت مذاکره صورت خواهد گرفت».
فضل الرحمان اوریا، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی گفت که تا حال هیچ نوع مذاکرات وگفتگویی میان حزب اسلامی حکمتیار وتیم آن آنها به صورت رسمی ویا غیر رسمی صورت نگرفته است.
آقای اوریا افزود که هرگاه حزب اسلامی حکمتیار در شرایط کنونی درخواست علنی بدهد که با تیم آنها مذاکره مینماید و یا باید اعلامیه نشر کند در آن صورت این تیم تصمیم خود را اتخاذ خواهد کرد به شرطی که درخواست رسمی بدهد و خواهان مذاکره شود.
او گفت: در شرایط کنونی یک پروسه بزرگ ملی به نام انتخابات به راه افتاده است و میانجگری هم سازمان ملل متحد وامریکا می‌نماید و استراتیژی هم تشکیل وحدت ملی است که یکی از شاخص‌های مهم آن دولت صلح، تفاهم و مذاکرات است، این استراتیژی تعقیب می‌شود و میانجگری‌های بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی قابل اعتماد و اعتبار و تاثیری گذاری است .
او افزود که هرگاه حکمتیار می‌خواهد که در دولت آینده سهم داشته باشد می‌تواند که ابزاری نظامی و سایر موارد دیگر را کنار بگذارد.
او گفت: «ما در آستانه تشکیل دولت وحدت ملی قرار داریم که حمایت قوی جامعه جهانی به خصوص امریکا و ملل متحد را خواهد داشت هر نیرویی که خواسته باشد می‌تواند که با دولت وحدت ملی مذاکره وگفت‌وگو نماید».
به گفته او، تا جایی‌که به روند انتخابات ارتباط دارد، حزب اسلامی حکمتیار در این روند هماهنگی‌های خوبی با تیم اشرف غنی احمدزی دارد و با هم نزدیک هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.