تیم اصلاحات و همگرایی با نشر اعلامیه‌یی: اقدام کمیسیون را به‌شدت نکوهش می‎کنیم

6 میزان 1393/

mnandegar-3کمسیون مستقل انتخابات روز جمعه چهارم میزان در جریان مراسم اعطای اعتبار نامه به داکتر اشرف‌غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور جدید افغانستان آمار و ارقامی را نیز به نشر رسانید که در تضاد با توافق صورت گرفته میان نامزدهای ریاست جمهوری بود.
نشر آمار وارقامی که در درستی و صحت آن تردید جدی وجود دارد و تمام نهادهای معتبر ملی و بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی به آن اعتراف کرده اند، نه تنها نقض تعهد کمیسیون با نامزدهای ریاست جمهوری محسوب می‌شود، بلکه سبب اغتشاش ذهنی مردم افغانستان و قلب حقایق انتخاباتی در کشور می‌‍گردد. قرار بر این بود کمسیون انتخابات قبل از نشر هرگونه آماری با هردونامزد ریاست جمهوری رای زنی کند. اعلان شتابزده یک نتیجه مغشوش نقض این تعهد است.
بیانیه رییس کمسیون مستقل انتخابات در روز سی سنبله ۱۳۹۳ هجری شمسی بر ناتوانی این کمیسیون از تفکیک آراء واقعی از آراء جعلی صراحت داشت، وقتی کمسیون خود معترف است که قادر به تأمین شفافیت انتخابت نشده است، چگونه می‌تواند یک ارقام غیرشفاف را به نشر برساند؟
هم موافقه سیاسی وهم اصول و پرنسیب‌های موجود در قوانین انتخاباتی ایجاب می‌کرد که هردو تیم انتخاباتی در جریان مراسم اعطای اعتبار انتخاباتی و چند و چون آمار وارقام آن قرار بگیرند، امری که کمیسیون انتخابات در نظر نگرفته است.
تیم اصلاحات وهمگرایی اقدام اخیر کمسیون مستقل انتخابات را حلقه‌یی دیگر از زنجیرۀ بلند تخطی‌ها و تقلبات سازمان یافته وعمدی این کمسیون دانسته و آن را شدیدا نکوهش می‌کند ، تیم اصلاحات وهمگرایی به عنوان یک بخش مهم از ترکیب حکومت وحدت ملی تاکید می‌کند که مبتنی بر محتوای موافقتنامه سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری، اصلاح نظام انتخاباتی، هم از لحاظ ساختار و هم از نظر قوانین، در سر لوحه برنامه‌های کاری حکومت وحدت ملی قرار دارد. در این راستا رسیده‌گی به مشکلات و تخلفات انتخاباتی ٢٠١۴ به عنوان یک خواست اصلی مردم افغانستان و به ویژه پارلمان کشور ضرورتی گریز ناپذیربه شمار می‌رود.

اشتراک گذاري با دوستان :