تیم اصلاحات و همگرایی: ملاحظات ما در نظر گرفته نشود، نتیجه قابل قبول نخواهد بود

ناجیه نوری / 4 سنبله 1393/

اگر ملاحظات ما در پروسه ابطال آرا در نظر گرفته نشود، نتایج بیرون آمده از ابطال آرا مورد قبول نخواهد بود.
تیم اصلاحات و همگرایی با بیان این مطلب می‌گوید، ما در لایحه‌یی که از سوی سازمان ملل متحد در مورد ابطال آرا نهایی شده، ملاحظات بسیار جدی داشتیم که متاسفانه برخی از آن‌ها مورد تایید قرار نگرفت.mnandegar-3
به گفتۀ مسوولان این تیم، هرچند سازمان ملل متحد قول داده بودند که این ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین درحال حاضر ما منتظراستیم، اما اگر چنین نشد، نتایج بیرون آمده از ابطال مورد قبول ما نخواهد بود.
اما تیم تحول و تداوم می‌گوید، قبل از آغاز ابطال آرا میان هردو نامزد توافقات صورت گرفته و طبق همان توافقات برنامه پیش‌ می‌رود؛ بنابراین نباید بهانه‌جویی تیم اصلاحات و همگرایی ادامه پیدا کند.
در همین حال، شماری از نهادهای مدنی می‌گویند، هرچند نامزدان خود می‌دانند که کی برنده و کی بازنده است؛ اما مساله مهم پذیرفتن شکست است؛ ولی شکست زمانی پذیرفتنی خواهد بود که ابطال آرا قانونی و موجه باشد، در غیر آن جنجال‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
سیدآقا فاضل سانچارکی عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله می‌گوید، ما در لایحه‌یی که از سوی سازمان ملل متحد در مورد ابطال آرا نهایی شده، ملاحظات بسیار جدی داشتیم که متأسفانه بعضی از آنها مورد تایید قرار نگرفت.
او گفت، اگر تمام ملاحظات ما در روند ابطال آرا عملی شود، طبیعتاً روند شفاف بوده و مورد تایید ما خواهد بود؛ اما اگر این ملاحظات در نظر گرفته نشود، نتیج ابطال آرا مورد پذیرش ما نخواهد بود.
سانچارکی تأکید کرد، هرچند سازمان ملل متحد قول داده که این ملاحظات در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین در حال حاضر ما منتظراستیم، اما اگر چنین نشد، نتایج بیرون آمده از ابطال مورد قبول ما نخواهد بود.
به گفتۀ این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله، اگر قصد از ابطال آرا جداسازی آرای پاک از ناپاک نباشد، دراین صورت نتایج بیرون آمده از ابطال آرا مورد تایید ما نخواهد بود و همچنان ما روی حرف‌های قبلی خود تأکید می‌کنیم.
اما گل پاچا مجیدی عضو ستاد انتخابات اشرف غنی احمدزی می‌گوید، قبل از آغاز ابطال آرا میان هردو نامزد توافقاتی صورت گرفت و ابطال آرا طبق همان برنامه پیش‌ می‌رود؛ بنابراین نباید بهانه‌جویی وجود داشته باشد.
به گفتۀ این عضو ستاد انتخاباتی احمدزی، پس از ختم برگزاری انتخابات تیم اصلاحات و همگرایی دنبال بهانه‌های مختلف است؛ بنابراین قبل از ابطال آرا باید تصمیم می‌گرفتند و بعد به طرف ابطال آرا حرکت می‌کردند.
وی تاکید کرد، هر روز یک فرمایش جدید از سوی تیم اصلاحات و همگرایی مطرح می‌شود که سبب کندشدن روند انتخابات گردیده؛ اما باید بدانیم که این مشکل تراشی‌ها نه به خاطر مردم افغانستان، بل برای امتیاز طلبی‌های بیشتر صورت می‌گیرد.
او افزود، برای شفافیت روند انتخابات بهتر خواهد بود که اجازه داده شود تا کمیسیون انتخابات و ناظران جامعه جهانی کار خود را پیش ببرند و به خاطر امتیازگیری مشکل ایجاد نکنند.
ولی عزیز رفیعی رییس جامعه مدنی افغانستان می‌گوید، برای شفافیت پروسه باید کمیسیون انتخابات در حضور ناظران ملی و بین‌المللی، ناظران هردو ستاد انتخاباتی و رسانه‌ها ابطال آرا را انجام دهد.
به گفتۀ او، اگر کمیسیون انتخابات در روند ابطال آرا بی‌طرفی خود را حفظ کرده نتواند، رییس‌جمهور بیرون آمده از نتایج ابطال آرا مشروعیت نخواهد داشت؛ بنابراین کمیسیون باید توانایی جدا کردن رای سره را از ناسره را پیدا کند.
رفیعی، وضعیت افغانستان پس از ابطال آرا را نامشخص دانسته می‌گوید، هرچند نامزدان خود می‌دانند که کی برنده و کی بازنده است؛ اما مساله مهم پذیرفتن شکست است و هرکی بازنده شده باید شکست را قبول کند.
رییس جامعه مدنی تاکید کرد، ولی شکست زمانی پذیرفتنی خواهد بود که ابطال آرا قانونی و موجه باشد، درغیرآن جنجال‌ها همچنان ادامه خواهد یافت.
وی افزود، گفته می‌شود که حدود ۶۵ در صد آرا تفتیش شده؛ بنابراین مطابق به همین ارقام رای باطل شده باید بسیار زیاد باشد و ممکن است که رای اصلی ۵ میلیون باشد.
روند ابطال آرا از روز گذشته آغاز و ممکن است که تا دو هفته دیگر ادامه پیدا کند؛ اما هرچند گفته می‌شود که نتایج انتخابات باید در هفته دوم ماه سال روان اعلام شود و مراسم تحلیف نیز در هفته دوم ماه سال روان باید اجرا شود؛ ولی باید منتظر شده و دید که آیا کمیسیون انتخابات توانایی جداسازیی رای پاک از ناپاک را دارد و آیا تا دو هفته دیگر خواهد توانست که نتایج انتخابات را اعلام کند.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.