ثبت شـکایت علیـه حلیـم تنـویر در دادستـانی کل

۲۹ قوس ۱۳۹۸

mandegarشماری از مقام‌های پیشین حکومت و شهروندان کشور پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در نشستی زیر نام «وحدت طلبی مردم افغانستان در برابر نفاق افکنان» می‌گویند، بر علیه گفته‌های تبعیض‌آمیز حلیم تنویر، مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در دادستانی کل شکایت ثبت کرده‌اند.
محمدامین احمدی، رییس دانشگاه خصوصی ابن‌سینا می‌گوید، گفته‌های حلیم تنویر، بر خلاف روحیۀ ملی و نفرت‌انگیز است از همین‌رو بر علیه وی در دادستانی کل شکایت درج کرده‌اند.
به گفتۀ آقای احمدی، استفاده از ادبیات نژادپرستانه در کشور سبب شده یک قوم خاص مورد حملات هدف‌مند قرار گیرند.
او می‌افزاید، نیاز است با ادبیات نژادپرستانه و نفرت‌انگیر مبازره جمعی در کشور صورت گیرد تا این پدیده جایش را به ادبیات عدالت، تساهل و مدارا واگذار کند.
محمدعلی محمدی، مشاور پیشین محمداشرف غنی می‌گوید، گفته‌های حلیم تنویر، ابعاد مجرمانه دارد به همین دلیل روز گذشته بر علیه وی در دادستانی کل شکایت درج کرده‌اند.
به گفتۀ آقای محمدی، دادستانی کل هیأتی را برای بررسی این موضوع گماشته است و آنان امیدوارند که این برخورد تاکتیکی نباشد.
حلیم تنویر، مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ به تاریخ هفتم دسمبر در مراسم گرامی‌داشت ازفعالیت‌های «محمد گل‌خان مومند» گفت که اگر صلاحیت می‌داشت دختر هزاره را به ازدواج پسر پشتون در می‌آورد.
این گفته‌های حلیم تنویر، با واکنش‌های تند شهروندان کشور مواجه شد. آنان گفته‌های تنویر را تبعیض‌آمیز و توهین به یک قوم خاص خواندند.
اما آقای تنویر در برگۀ فیسبوکش از گفته‌هایش دفاع کرد و تأکید کرد که منظورش اختلاط تمام اقوام به خاطر وحدت ملی بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.