جان‎‎باختن ۲۳ تن در سیلاب‎های شنبه

/

سیلاب‌ها در کابل، میدان وردک، پکتیکا، کاپیسا و پروان جان ٢٣ تن را گرفت و خسارات هنگفت مالى به بار آورد.
غلام فاروق رییس بخش عملیاتى ادارۀ مبارزه با حوادث به پژواک گفت، سیلاب‌ها در قریه‌هاى غازه و قچان ولسوالى شکردره بیست تن راکشته و شش تن را مجروح ساخته است.
همایون ابراهیم‌خیل ملک قریه غازه ولسوالى شکردره می‌گوید، در این قریه در نتیجه سیلاب ١٠تن کشته شده که دو زن و سه کودک نیز در جمع کشته شده‌گان هستند.
به گفتۀ وى، در این قریه سه تن مجروح شده است.
وى گفت که سیلاب در این قریه به باغ‌ها و زمین‌هاى زراعتى زیان وارد کرده، ده‌ها خانه را تخریب و ٧ موتر را با خود برده است.
ابراهیم خیل گفت که هیأت اداره مبارزه با حوادث، جمیعت هلال احمر و ارگان هاى دیگر دولتى به هدف سروى به ساحه رفته اند، اما تا حالا با سیلاب زده گان کسى کمک نه نموده است.
غلام فاروق رییس بخش عملیاتى اداره مبارزه با حوادث همچنان گفت که در نتیجه سیلاب‌ها روز شنبه یک تن در ولسوالى پغمان نیز کشته شده است.
وى افزود، سیلاب در پغمان ده‌ها رأس مواشى را کشته و بعضى باغ‌ها را نیز خساره مند کرده است.
بر اساس معلومات فاروق، سیلاب‌ها در قلعه غیبى، جوى شیر و ناحیه پانزده هم شهر کابل نیز به مردم خسارات مالى وارد کرده است.
وى گفت که در نتیجه سیلاب دیروزى یک تن در ولسوالى نجراب کاپیسا کشته، در ولسوالى سروبى پکتیکا نیز یک تن کشته و دو تن مجروح و در ولسوالى ارگون پکتیکا نیز دو تن مجروح شده است.
وى می‌گوید که در ولسوالى هاى شیخ على و سرخ پارسای پروان نیز سیلاب سرازیر شده، اما تنها خسارات مالى وارد کرده است.
به گفتۀ فاروق، سیلاب روز شنبۀ در ولسوالى چک میدان وردگ نیز ٢٠ منزل را تخریب کرده، ١۵٠مواشى را کشته و ۶٠ جریب زمین زراعتى را نیز از بین برده است.
وى می‌گوید که در ساحات یاد شده هیئت اداره مبارزه با حوادث به هدف کمک به مردم رفته است.
این در حالی‌ست که سیلاب و باران‌هاى هفتۀ گذشته در ولسوالى سروبى کابل، خوست و ننگرهار بیش از صد تن را کشته، صدها جریب زمین زراعتى را تخریب و ده ها منزل را از بین برد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.