جان کیری: مسالۀ میدان وردک را پی‌گیری می‎کنیم

/

پس از فرمان کرزی مبنی بر خروج نیروهای ویژه امریکایی از لوگر و میدان‌وردک، وزیر خارجه امریکا گفته است که شکایت‌ها در مورد افغان‌هایی که با نیروهای ویژه امریکایی در این ولایت کار می‌کنند، جدی پی‌گیری خواهد شد.
خشم رییس‌جمهور نسبت به آن چه که او آزار، قتل و عملیات‌های خودسرانه توسط نیروهای ویژۀ امریکایی در ولایت میدان‌وردک می‌خواند، سبب شد از این نیروها بخواهد تا ولایت میدان ‌وردک و ولایت لوگر را در مدت دو هفته ترک کنند.
نیروهای ویژه امریکایی، از سوی حکومت افغانستان، متهم به قتل و حمایت از کسانی شده اند که به گفتۀ ریاست‌جمهوری در قتل مردم بی‌گناه دست دارند.
در پی این همه‌، وزیر خارجه امریکا گفته است که شکایت‌های مردم این ولایت را جدی پی‌گیری خواهد کرد.
جان کیری، وزیر خارجه امریکا گفت: “در مورد افغانستان و ولایت وردک، من نگرانی‌هایی که ابراز شده است را درک می‌کنم. هر گونه شکایتی که آن‌ها داشته باشند، باید به گونه مناسب بررسی شود. من به شما اطمینان می‌دهم که این قضیه به گونه مناسب بررسی خواهد شد”.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.