جایزۀ جهانی اتحادیۀ واکسیناسیون به افغانستان داده شد

/

اتحادیۀ جهانی واکسیناسیون جایزۀ جهانی خود را به وزیر صحت عامه افغانستان تفویض کرده است.
اتحادیۀ جهانی واکسیناسیون (GAVI) در کنفرانس شرکای کاری خود که در کشور تانزانیا برگزار گردیده بود، جایزه جهانی خود را برای دوکتور ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان به خاطر دستآوردها، پیشرفت‌ها درعرضه خدمات صحی و تطبیق کمپاین‌های سراتاسری واکسین در کشور تفویض نمود.
در پنجمین نشست شرکای کاری اتحاد جهانی واکسیناسیون که در شهر دارالسلام کشور تانزانیا به تاریخ پانزدهم تا هفدهم ماه قوس سال روان دایر شده بود، بیش از ۶۵۰ نفر از سران نهادهای بین‌المللی صحی و وزرای صحت کشورهای جهان اشتراک ورزیده بودند.
داکتر ثریا دلیل در این نشست گفت که افغانستان یکی از تطبیق کننده‌های واکسین است که در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۴ درصد ساحه پوشش داشت، اما حالا این رقم نزدیک به هشتاد درصد رسیده است.
قرار معلومات وی، به اساس ارقام ارایه شده از جانب نهادهای بین‌المللی، حدود ده سال پیش در افغانستان از چهار طفل نوزاد یکی آن پیش از رسیدن به سن پنچ ساله گی، از اثر امراض قابل وقایه با واکسین از بین می رفت، حالا از هر ده طفل یکی آن پیش از این که به سن پنچ برسد از بین می رود.
او افزود که هنوزهم چالش‌های جدی وجود دارد و از تمویل کننده‌گان خواست تا حمایت شان را با سکتور صحت عامه افغانستان گسترش دهند.
گفتنی است که  اتحادیۀ جهانی برای واکسین و معافیت که از سال ۲۰۰۰ شروع به فعالیت نموده است و فعالیت این نهاد ازسال ۲۰۰۱ میلادی بدین سو در افغانستان آغاز گردیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :