جزییات بودجۀ سال ۱۳۹۲

/

بودجه ملی سال ۱۳۹۲ افغانستان که شامل دوبخش عادی و توسعه‌یی می‌باشد، بالغ بر ۶.۸ میلیارد دالر امریکایی است. از این مقدار حدود سه میلیارد و ۷۷۵ میلیون دالر بودجه عادی است و حدود سه میلیارد و ۳۳ میلیون دالر بودجه توسعه‌یی.
بودجه ملی افغانستان پس از آن که دوبار از سوی مجلس نماینده‌گان به دلیل «عدم توازن» رد شده بود، روز یکشنبه، اول دلو به تصویب رسید.
این بودجه بعد از تصویب پارلمان توسط حامد کرزی، رییس‌جمهوری افغانستان، توشیح و روز شنبه روند تطبیق آن از سوی وزارت مالیه افغانستان رسماً به وزارت خانه‌ها اعلام شد.
منابع تامین بودجه ملی افغانستان کدامند؟
به گزارش بی بی سی، بودجه افغانستان از دو منبع مهم یعنی کمک‌های خارجی و درآمدهای داخلی این کشور است که از طریق مالیات بر تجارت، عواید گمرکی، مالیات بر فروش، مالیات بر مفاد و معادن تامین می‌گردد.
از مجموع ۳.۷ میلیارد دالر در بودجه عادی که بیشتر صرف پرداخت حقوق کارمندان و مصارف اداری می‌شود، ۲.۹ میلیارد دالر آن از درآمد داخلی و ۱.۶ میلیارد دالر دیگر از کمک‌های خارجی تامین می‌شود.
۳۹۰ میلیون دالر بودجه توسعه‌یی نیز از درآمد داخلی و ۲.۳۹ میلیارد دالر دیگر از کمک‌های جهانی تامین می‌شود.
بودجه ملی افغانستان چند درصد در آمد ناخالصی ملی افغانستان را تشکیل می دهد؟
وزارت مالیه افغانستان پیش بینی کرده است که بودجه تصویب شده ۳۰ درصد درآمد ناخالص افغانستان را تشکیل خواهد داد. در سال مالی جدید درآمد ناخالص ملی افغانستان با رشد ۱۱ درصدی به ۲۲.۳ میلیارد دالر می‌رسد.
این وزارت در سند بودجه نرخ تورم را ۶.۷ درصد و درآمد سرانه هر افغان را در سال ۱۳۹۱، ۶۴۰ دالر اعلام کرده است.
سهم بودجه توسعه‌یی افغانستان ۱۴ درصد از تولیدات ناخالص ملی افغانستان را تشکیل خواهد داد که براساس پیش بینی بودجه ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت.
بودجه جاری نیز سهم ۱۶ درصدی را در تولید ناخالص ملی خواهد داشت.
تقسیمات بودجه افغانستان چگونه است؟
در بودجه جدید بخش‌های امنیت ۲.۹ میلیارد دالر، معارف ۱.۲ میلیارد دالر، زیربنا و منابع طبیعی ۹۶۳ میلیون دالر، زراعت و توسعه روستاها ۵۴۳ میلیون دالر، حکومتداری و حاکمیت قانون ۲۸۹ میلیون دالر، صحت ۲۵۲ میلیون دالر، اداره اقتصادی و توسعه بخش خصوصی ۱۷۵ میلیون دالر، مصونیت اجتماعی ۶۶ میلیون دالر و بودجه احتیاطی نیز ۵۶۰ میلیون دالر تصویب شده است.
همچنین در بودجه افغانستان برای ۱۱ ولایت توسعه نیافته، غور، دایکندی، بامیان، نمیروز، بدخشان، پکتیا، نورستان، پکتیکا، کنر، بادغیس و نیمروز ۳۳ میلیون دالر و برای کوچی‌ها ۳ میلیون دالر و برای مناطق پامیر در مرز چین و افغانستان، یک میلیون دالر در نظر گرفته شده است.
اولویت بندی بودجه توسعه‌یی افغانستان چگونه است؟
در بودجه توسعه‌یی افغانستان به ساخت جاده‌ها، احداث سدهای آب، کشاورزی، آموزش عالی، بهداشت، معارف، مخابرات، توسعه روستاها، ساخت فرودگاها، شهرسازی و توسعه ولایت‌های فقیر اولویت داده شده است.
افغانستان از کدام کشورها و نهادهای بین المللی مقروض است؟
بانک جهانی به ارزش ۴۳۲ میلیون دالر قرضه به افغانستان تعهد کرده که تاکنون ۴۱۵ میلیون دالر به افغانستان پرداخته است.
۷۵۸.۶۲ میلیون دالر نیز توسط بانک توسعه آسیایی و عده داده شده که تاکنون ۶۸۱ میلیون دالر به خزانه افغانستان واریز شده است.
بانک توسعه اسلامی نیز ۶۸ میلیون دالر، صندوق توسعه سعودی ۸۰ میلیون و صندوق بین المللی پول ۲۴۸ میلیون دالر به افغانستان تعهد کرده اند که به ترتیب ۲۴، ۴۶ و ۱۳۱ میلیون دالر به دولت افغانستان پرداخته اند.
دولت افغانستان تاکنون هیج یک از قرضه‌های دریافت شده را نپرداخته است.
چه مقدار از وام‌های افغانستان بخشیده شده است؟
از سال ۱۳۸۱ تا نیمه سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۱۲.۳۸۱ میلیارد دالر قرضه های افغانستان بخشیده شده است.
چین ۱۸.۸ میلیون دالر، دانمارک ۹۰۰ هزار دالر، اسلواکی ۲۹.۳۴ میلیون دالر، آلمان ۱۱۴.۱۱ میلیون دالر، روسیه ۱۰.۳ میلیون دالر، عربستان سعودی ۱۲.۸ میلیون دالر، کرواسی ۴۱۰ هزار دالر، بانک جهانی ۶۹.۸ میلیون دالر و آمریکا ۱۰۸.۵ میلیون دالر قرضه خود را به افغانستان بخشیده است.
آغاز سال مالی افغانستان کدام ماه است؟
باتوجه به اینکه تقویم رسمی افغانستان هجری- خورشیدی است، به دلیل وضعیت اقلیمی ویژه افغانستان، سال مالی افغانستان سال گذشته از خورشیدی به میلادی تغییر کرد.
آغاز سال مالی افغانستان از اول برج جدی و پایان آن نیز آخر ماه قوس آذر سال بعد خواهد بود.
تغییر سال مالی زمانی توسط وزارت مالیه در نظر گرفته شد که با توجه به اقلیم کوهستانی، سرد و برف گیر این کشور، سه ماه زمستان فعالیت بازسازی در این کشور متوقف می‌شود.
از طرف دیگر وقتی بودجه در اول سال خورشیدی برای تصویب به شورای ملی افغانستان فرستاده می‌شد، سه ماه بهار که بهترین فصل برای انجام فعالیت های توسعه‌یی در این کشور حساب می‌شد را در بر می‌‎گرفت و امکان استفاده از بودجه در این مدت نبود. اکنون دولتی افغانستان فصل خزان بودجه را برای تصویب به پارلمان ارسال و در صورت تغییرات و رد آن از سوی مجلس نماینده‌گان سه ماه زمستان فرصت کافی برای اصلاحات در بودجه می‌باشد.
چه مقدار از بودجه افغانستان به پرداخت حقوق کارمندان اختصاص داده شده است؟
از ۳.۷ میلیارد دالر بودجه عادی افغانستان بیش از ۲.۷ میلیارد به حقوق کارمندان دولتی اختصاص داده شده است.
تمام کارمندان دولت افغانستان در سند بودجه سال آینده ۸۳۷ هزار نفر اعلام شده، بر این اساس پیش بینی شده که ۲۷ هزار کارمند جدید استخدام خواهند شد.
وزارتخانه‌های معارف، داخله و دفاع به ترتیب با داشتن ۲۴۷، ۲۰۲ و ۲۰۴ هزار کارمند بیشترین کارمند را دارند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.