جلسۀ هفت‌ونیم غنی / رقیب یا دنبالۀ جلسات شش‌ونیم صالح

۱۲ دلو ۱۳۹۹

 

با اینکه از برگزاریی جلسات شش‌ونیم معاون نخست رییس‌جمهور نزدیک به نود روز می‌گذرد؛ اشرف‌غنی رییس‌جمهور کشور نیر به تازه‌گی جلسۀ خاص امنیتی را تحت نام جلسۀ هفت‌ونیم برگزار کرد.

این جلسه که به ریاست غنی و با حضور معاون نخست وی در دفتر شورای امنیت ملی برگزار شد در آن، روی بررسی تطبیق تصامیم جلسات امنیتی کابل و بامیان و سایر ولایات کشور، بحث صورت گرفت.

حمدالله محب مشاور امنیت ملی، با رایۀ گزارش تطبیق تصامیم جلسات ولایات کابل و بامیان به رییس‌جمهور گفت که این تصامیم در بخش‌های ملکی و نظامی، بستر را به‌خاطر اصلاحات ایجاد کرده، جدول تمام تصامیم ترتیب شده است و در سایر بخش ها تعهدات عملی می گردد. وی در این جلسه ابراز داشت که تعقیب تصامیم در وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله باعث تطبیق اصلاحات گردیده است [ولی] تغییرات قوماندانان امنیه در ولسوالی‌ها و سایر تغییرات در بخش‌های ملکی و نظامی؛ سبب کاهش فاصله میان مردم و حکومت خواهد شد.

مشاور امنیت ملی هم‌چنان گفت که پس از توافق‌نامۀ دوحه، طالبان در اذهان مردم منفور شده و مشروعیت خویش را از دست داده اند، بناً برای توجیه اعمال‌شان، خشونت‌ها را در برابر مردم شدت بخشیده اند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش‌های متذکره، گفت که برای نخستین بار ما شاهد هماهنگی خوب در بخش‌های ملکی و نظامی هستیم و احساس مالکیت برای ما نوید بخش آیندۀ روشن است.

رئیس جمهور با اشاره به عملی‌شدن فیصله‌های کابل و بامیان گفت که تعقیب و عملی‌نمودن این فیصله‌ها باعث ایجاد تحرک شده و در اثر آن روحیۀ نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بلند رفته است.

وی در اخیر جلسه، گفت که با تطبیق تصامیم جلسات ولایتی، بالای ولسوالی‌ها تمرکز شده و به تمام خواست‌ها و پیشنهادات در بخش‌های ملکی و نظامی رسیده‌گی می‌شود. وی افزود که باید در برنامه‌های ملی ما، امنیت ملی و تحکیم نظام مدنظر گرفته شود و قوت اشخاص کلیدی تشخیص گردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.