جلوگیری از حمله به زندان پلچرخی

/

یک پاکستانی که قصد حملۀ تروریستی بالای زندان پلچرخی را داشت، از سوی ادارۀ استخبارات وزارت امور داخله بازداشت گردید.
وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌یی گفته که این فرد تعریف الله نام دارد  و باشندۀ اصلی صوابی پشاور پاکستان می‌باشد. او به جرم خود اعتراف نموده است.
این فرد می‌گوید که یک سال پیش توسط مولوی روح الله در گروه طالبان جذب و یک ماه در منطقه مردان پاکستان به تعلیمات نظامی و تروریستی پرداخته است و از مدت هفت سال بدین سو عضویت جمعیت‌الاسلام را داشته است.
او سهمگیری فعال و کلیدی خود را در ماین‌گذاری‌های کنار جاده‌یی و حمله بالای نیروهای بین‌المللی در ولایت ننگرهار می‌پذیرد.
این شخص در هنگام تثبیت نقاط اساسی و آسیب‌پذیر زندان پلچرخی به منظور انجام حمله بالای زندان مرکزی و فرار زندانیان طالب و تروریست از سوی پرسونل مدیریت استخبارات زندان مرکزی پل چرخی بازداشت گردیده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.