جلو خودسری در شبکه‌های اجتماعی گرفته می‌شود/ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: شبکه‌های اجتماعی قانون‌مند می‌شوند

گزارشگر:محمد عابدامیری/ سه شنبه 13 دلو 1394 ۱۲ دلو ۱۳۹۴

در شبکه‌های اجتماعی، روزانه به شخصیت‌ها و شهروندان کشور بی‌هیچ سند و شواهدی تهمت بسته می‌شود و توهین و حتک حرمت صورت می‌گیرد.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که قانونی را نهایی کرده‌اند که با اجرایی‌شدن آن، جلو سوء استفاده از شبکه‌های در میان شهروندان mandegar-3گرفته خواهد شد.
با آن‌که روز به روز شمار کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان افزایش می‌یابد، اما استفادۀ نادرست از این شبکه‌ها، نگرانی‌هایی را در میان شهروندان به بار آورده است.
شماری از شهروندان می‌گویند که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، با فرهنگ و اخلاق استفاده از این شبکه‌ها آشنا نیستند و از همین‌رو، یا وقت خود را در این شبکه‌ها ضایع می‌سازند و یا هم به تفرقه میان اقوام افغانستان دامن می‌زنند.
به باور آن‌ها، در شبکه‌های اجتماعی روزانه به شخصیت‌ها بی‌هیچ سند و شواهدی تهمت بسته می‌شود و توهین و حتک حرمت صورت می‌گیرد.
اما وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که آنان روی قانونی زیر نام «جرایم سایبری» کار کرده‌اند که با تصویب آن، استفاده از انترنت و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان قانون‌مند خواهد شد.
سلطان احمد جاهد، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل، در پیوند به استفادۀ خویش از شبکه‌های اجتماعی می‌گوید: «هدف استفادۀ من از شبکه‌های اجتماعی، شریک ساختن معلومات، نظریات و داشته‌های خود به دوستان و هم‌قطارانم می‌باشد.»
این دانشجوی دانشگاه کابل می‌افزاید که استفادۀ نادرست از شبکه‌های اجتماعی در افغانستان، نمایانگر فرهنگ ضعیف کاربران آن است.
خواست این دانشجو از جوانانی‌که از شبکه‌های اجتماعی اسفتاده می‌برند این است که وقت‌شان را تنها برای سرگرمی و خوش‌گذرانی حدر ندهند.
ادریس صدیقی، یکی دیگر از شهروندان کابل، می‌گوید: استفاده از شبکه‌های اجتماعی، خوبی‌های بی‌شماری دارد؛ اما در افغانستان کاربرانی‌ اند که از این شبکه‌ها، به خاطر ضیاع وقت و تنها دیدن تصاویر استفاده می‌کنند.
او از جوانان می‌خواهد تا از شبکه‌های اجتماعی استفادۀ مثبت کنند و از این شبکه‌ها به عنوان آدرسی برای افزایش معلومات خویش استفاده نمایند.
آقای صدیقی می‌گوید که من به هدف آگاه‌شدن از اخبار روز و هم نزدیک‌شدن با دوستان و آگاه شدن از حال آن‌ها از شبکه‎های اجتماعی استفاده می‌کنم؛ گرچه راه‌های دیگری هم وجود دارد، ولی استفاده از این شبکه‌ها آسان‌تر است.
یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: در حدود چهار میلیون نفوس کشور از خدمات انترنتی و تکنالوژی استفاده می‌کنند.
به گفتۀ سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، بیشترِ استفاده‌کننده‌گان انترنت در افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند.
آقای صمیم در پیوند به استفادۀ نادرست از شبکه‌های اجتماعی در میان جوانان می‌گوید: انترنت و تکنالوژی در افغانستان یک پدیدۀ جدید است که استفاده از آن روز به روز در حال افزایش می‌باشد.
آقای صمیم استفادۀ بی‌مورد از انترنت به ویژه شبکه‌های اجتماعی در میان جوانان افغانستان را زیان‌بار تلقی کرده می‌گوید: یکی از مشکلات استفادۀ سوء از شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در میان جوانان است. به نام‌های مستعار حساب ساخته می‌شود و از این طریق، باعث آزار و اذیت بعضی افراد و شخصیت‌های ملی می‌شوند.
پخش پیام‌های نفرت انگیز توسط حساب‌های مستعار یکی دیگر از زیان‌های شبکه‌های اجتماعی به شمار می‌رود که باعث تشدید تضادهای قومی، سمتی و زبانی در افغانستان گردیده است.
سخنگوی وزارت مخابرات، در پاسخ به این پرسش که چه زمانی فرهنگ استفادۀ مطلوب از شبکه‌های اجتماعی بین مردم در افغانستان تقویت خواهد شد، می‌گوید: برای این‌که به این مسأله یک راه حل درازمدت پیدا کرده باشیم، ما قانونی را تهیه کرده‌ایم که در وزارت عدلیه در مرحلۀ بازدهی قرار دارد.
به گفتۀ او، این قانونِ «جرایم سایبری» است و هدف آن تنظیم چه‌گونه‌گی استفاده از انترنت و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان می‌باشد. آقای صمیم افزود: استفاده از این‌ شبکه‎ها باید قانون‌مند شوند و از سوء استفاده از آزادی بیان، جلوگیری صورت گیرد.
سخنگوی وزارت مخابرات تصریح کرد: بر اساس این قانون، یک کمیتۀ مشترک بین نهادهای امنیتی، فرهنگی و آموزشی در همسویی با وزارت‌های اطلاعات فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی شکل می‌گیرد و به تخلفات با در نظرداشت اصل آزادی بیان، رسیده‌گی خواهد شد.
اما آقای صمیم می‌گوید: در کوتاه‌مدت ما ریاستی داریم بهنام «امنیت معلومات» که شکایات شهروندان را گرفته و بررسی می‌کند و افرادی که باعث آزار واذیت مردم شده‌اند را شناسایی کرده و به مراجع مربوط معرفی می‌کند.
طی سال‌های اخیر، استفاده از انترنت جایگاه خود را در میان شهروندان افغانستان پیدا کرده است.
اما کیفیت پایین خدمات انترنتی، از مشکلاتی است که همواره استفاده کننده‌گان انترنت در افغانستان با آن رو به رو بوده‌اند.
هرچند نهادهای دولتی و شبکه‌های مخابراتی به تکرار در خصوص بلندبردن کیفیت خدمات مخابراتی وعده سپرده‌اند، اما تا اکنون به وعده‌های شان عمل نکرده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.