جمعیت اسلامی: تصمیم ارگ عجولانه و مخالف ثبات افغانستان است

گزارشگر:سه شنبه 28 قوس 1396 ۲۷ قوس ۱۳۹۶

حزب جمعیت اسلامی افغانستان به تصمیم ارگ درباره برکناری استاد عطامحمد نور والی بلخ به شدت واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.
شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌یی گفته است که تصمیم ارگ درباره برکناری والی بلخ، یک اقدام عجولانه، غیر mandegar-3مسوولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌باشد.
در اعلامیه آمده:»جمعیت اسلامی افغانستان نشر خبر تصمیم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را در مورد استاد عطا محمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی، یک اقدام عجولانه، غیر مسوولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و منافی اصول موافقتنامه حکومت وحدت ملی می‌داند و آن را شدیدا محکوم می‌کند».
در اعلامیه تاکید شده است که جمعیت اسلامی افغانستان پس از بازگشت رییس جمعیت از سفر رسمی و حضور برخی از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی که در کابل نیستند، به زودی موضعش را به صورت مشخص در این مورد اعلام می‌دارد.
در همین حال، شماری زیادی از سیاسیون کشور نیز تصمیم ارگ درباره برکناری والی بلخ را محکوم کرده و تاکید کرده‌اند که برکناری استاد عطا به بی ثباتی در کشور ختم خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری دیروز اعلام کرد که استعفای عطا محمد نور را منظور کرده است.
اما اطرافیان والی بلخ می‌‎گویند که او استعفا نداده است.

اشتراک گذاري با دوستان :
 • Nawid Parsa

  تکامل اوضاع به سوی رو در رویی ومقابله بعد از ادعای دروغین و تزویر شده استعفا ی استاد عطاء

  از گزارشات امروزی چنین معلوم میگردد که :ارگ جمهوری ؟ با خدعه و فریب سندی را بر ای رضایت به استعفا ء با امضای استاد عطا در چهار چوب یک توافق و تحقق توافق بدست آورد.

  هیچ یک از مواد توافق عملی نه شده وارگ با پروریی و ریاکاری ماکیاولیستی قرن نزدهم آن سند را دلیل برا ی استعفا میداند در حالی که آن سند را بصورت مزورانه با خدعه و فریب بدست آورده و حال همه مطالب را استاد عطا توضیح دادند.
  ارگ می توانست با قدر دانی از خدمات استاد طی اعلامیه یی والی جدید را بجای شان تعین و می گفتند که از تجارب استاد عطاء در اداره و دولتداری استفاده خواهند کرد. اما با ارایه این دلیل که استعفا یی صورت گرفته وموردتا ئید واقع شده در دام فریب خود گیر آمده است.

  اظهارات استادعطا ء موقف شورای ولایتی ، حزب جمعیت و بزرگان با نفوذ سیاسی و نظامی مثل آقای محقق و جنبش آغاز سقوط غنی – عبدالله را وانمود میگرداند و چنین معلوم می شود که رودر رویی ومقابله بنیاد حکومت عین وغین را از بیخ خواهند کند.

  مربوطین نظامی قول اردوی شاهین و نظامیان خارجی بصورت قاطع درموضوع مداخله نخواهند کرد و در شرایط مو جود که طبق شایعات جانشین آقای عطاء این پست را رد نموده است امکان رفتن به مزار و سپردن اداره ولایت به وی وجود ندارد. بصورت یقین گفته می توانیم کار برد قوه نتایج دراز مدت خوبی نخواهد داشت.

  بعد ازین مانور و توطئه ناکام بالوسیله یک مریض روانی و سر کاتب فیشنی وی باید فشاد آورده شود که غنی نسبت مریضی جسمی و روانی استعفا ء نماید و طبق قانون اساسی در ظرف سه ماه انتخابات جدید صورت گیرد