جمع‌آوری مواد خوراکی مضر به کودکان

13 قوس 1392/

mandegarکمیسیون نظارت بر مواد و ادویۀ مواد خوراکی مخصوص کودکان را که نه تاریخ انقضاء دارند و نه سند صحی، از شهر کابل جمع آوری می‌کند. این نهاد می‌گوید این خوراکی‌ها تهدیدی برای صحت کودکان افغانستان هستند.
کمیسیون نظارت بر مواد خوراکی و ادویۀ در دورۀ سوم کارش بازهم آن عده از دکانداران را به دادستانی معرفی کرد که مواد خوراکی بی‍سند مضر به صحت کودکان را به فروش می‌رسانند. اما دکانداران با انتقاد می‌گویند که دولت به تورید این مواد اجازه می‌دهد و در گمرک ها هم از بابت آن پول می گیرد.
حفیظ الله ولی رحیمی، رییس این کمیسیون می‌گوید که این بار با همچو دکانداران برخورد شدید قانونی صورت خواهد گرفت، زیرا بار گذشته به آنها هشدار داده شده بود، اما هنوز هم دکان‌های شان از مواد بی‌کیفیت و تأریخ گذشته پر است.
ولی رحیمی می‌افزاید که بار اول ۳۲ قلم مواد خوراکی مضر، بار دوم ۱۸ قلم و بار سوم بیشتر از ۳۰ قلم از این مواد دیده شدند که در دکان‌ها به فروش می‌رسند. او کسانی را مسوول افزایش این مواد در افغانستان می خواند که در داخل کشور به تولید آن مشغول اند. به گفتۀ او همچو افراد هم به زودی دستگیر شده و به دادستانی معرفی خواهند شد.
ولی رحیمی به دویچه وله گفت: «برخی از موادی که در دکان ها به فروش می رسند، هیچ گونه رسید و سندی ندارند که در کجا تولید شده اند. این خود می تواند برای کودکان یک خطر بزرگ امنیتی باشد که دشمنان ما از همین طریق می توانند خطرات بزرگی را برای کودکان ما ایجاد کنند».
اما دکانداران مندوی کابل ادعا دارند که تقصیر از دولت است، زیرا در گمرک ها از تاجران پول می گیرد و تورید این مواد را اجازه می‌دهد، و این مواد بعد از آن به دست آنها می رسد.
عتیق الله یاسر، کارشناس ادارۀ استندرد مواد خوراکی و عضو کمیسیون نظارت بر مواد خوراکی و ادویۀ بی‌کیفیت و تأریخ گذشته می‌گوید که در تورید این مواد مقامات دولتی دست دارند.
منصور عمر، عضو کمیسیون و نمایندۀ دادستانی می گوید که با کمک همین دکانداران تاجران اصلی این مواد به چنگ قانون سپرده خواهند شد. این کمیسیون نظارت به گفتۀ خودش نه تنها بر مواد خوراکی بلکه بر ادویۀ بی کیفیت و تأریخ گذشته نیز نظارت می کند، تا جلو تجارت همچو مواد گرفته شود.
در عین حال نعمت الله لودین، یکی از داکتران شهر کابل می‌گوید که شیرینی‌های رنگی می‌توانند سبب بیماری های مهلکی مثل سرطان و یا هم گلو دردی‌های شدید گردند. او می‌افزاید: «این شیرینی‌ها ضرر زیاد دارند و رنگ‌هایی که در آنها ترکیب شده اند دارای خاصیتی اند که می تواند حتی سبب سرطان گردد. شرینی های رنگارنگ به خصوص گلو دردی، زکام و گاهی هم اسهال را به بار می آورند، که در بین این بیماری ها، گلو دردی و بیماری های دهن بیشتر دیده می شوند».
داکتر لودین از دولت و به ویژه از دکانداران می خواهد که جلو فروش همچو مواد را بگیرند. به گفتۀ عتیق الله یاسر کارشناس ادارۀ استندرد مواد خوراکی اگر این کمیسیون نظارت آنها پنج سال پیش ایجاد می شد، امروز شاید در هیچ جای کابل همچو مواد به فروش نمی‌رسید.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.